Разлика между силен и слаб ИИ

Терминът „изкуствен интелект“ често се злоупотребява или не разбира, но технологията върши повече добро, отколкото лошо. По -ранните развития в областта на изкуствения интелект може да не са актуални днес, но процесът е претърпял значителни промени през годините. Въпреки че AI се счита за едно от най -новите области на интелектуални изследвания, основата му е поставена преди хиляди години. Но днес AI е на устните на всички и няма нито един ден, без да чуете за AI. Днес изкуственият интелект е навсякъде, от автоматизация до разширяване до отвъд, той вече революционизира всичко.

Като се има предвид това, има две теми на мисли в AI, а именно слаб AI и силен AI. Така наречените лични асистенти, които толкова обичаме в днешно време, като Google Assistant, Siri и Alexa, се считат за слаби програми за AI, тъй като работят в рамките на ограничен предварително определен набор от функции. След това има машини със собствен ум, които могат да вземат независими решения без намеса на човека. Тези програми могат да се считат за силен AI. Нека да разгледаме ключовите разлики между силния AI и слабия AI.

Какво е Слаб AI?

Слабият AI, известен също като тесен AI, е изкуствен интелект с ограничена функционалност. Слабият AI се отнася до използването на усъвършенствани алгоритми за изпълнение на специфични задачи за решаване на проблеми или разсъждения, които не обхващат целия спектър от човешки познавателни способности. Например гласовите лични асистенти като Siri и Alexa биха могли да се считат за слаби AI програми, тъй като те работят в рамките на ограничен предварително определен набор от функции, което означава, че често имат програмиран отговор. Слабият AI не е толкова ентусиазиран от резултатите от AI; това е просто възгледът, че интелигентното поведение може да бъде моделирано и използвано от машини за решаване на сложни проблеми и задачи. Но това, че една машина може да се държи интелигентно, не доказва, че всъщност е умна по начин, който е човек. Най -добрият пример за слаб AI е Siri и Alexa или Google Search.

Какво е силен AI?

Силният AI е теоретична форма на машинен интелект, която подкрепя мнението, че машините наистина могат да развият човешкото съзнание, равно на човешките същества. Силният AI се отнася до машини или програми със собствен ум и които могат да мислят и изпълняват сложни задачи сами, без намеса на човека. Силният AI има сложен алгоритъм, който помага на системите да действат в различни ситуации, а силните машини, задвижвани от AI, могат да вземат независими решения без човешко взаимодействие. Силните машини, задвижвани от AI, могат сами да изпълняват сложни задачи, точно както хората. Той просто заявява, че компютърна машина с подходяща функционална организация има ум, който възприема, мисли и възнамерява като човешки ум. Това е AI, който виждаме в научнофантастични филми като „Тя“, „Терминаторът“, „I-робот“, „WALL-E“ и други.

Разлика между силен и слаб ИИ

Значение

- Силният AI е теоретична форма на изкуствен интелект, която подкрепя мнението, че машините наистина могат да развият човешката интелигентност и съзнание по същия начин, по който човек в съзнанието. Силният AI се отнася до хипотетична машина, която проявява човешки познавателни способности. Слабият AI (известен също като тесен AI), от друга страна, е форма на изкуствен интелект, който се отнася до използването на усъвършенствани алгоритми за изпълнение на специфични задачи за решаване на проблеми или разсъждения, които не обхващат целия спектър от човешки познавателни способности.

Функционалност

- Функциите са ограничени при слаб AI в сравнение със силния AI. Слабият AI не постига самосъзнание или не демонстрира широк спектър от човешки познавателни способности, които човек може да притежава. Слабият AI се отнася до системи, които са програмирани да изпълняват широк спектър от проблеми, но работят в рамките на предварително определен или предварително определен диапазон от функции. Силният AI, от друга страна, се отнася до машини, които проявяват човешки интелект. Идеята е да се разработи изкуствен интелект до степен, при която човек да взаимодейства с машини, които са съзнателни, интелигентни и управлявани от емоции и самосъзнание.

Цел

- Целта на слабия AI е да създаде технология, която позволява на машините и компютрите да изпълняват конкретни задачи за решаване на проблеми или разсъждения със значително по -бързи темпове, отколкото може човек. Но не включва непременно някакви познания в реалния свят за света на проблема, който се решава. Целта на силния AI е да развие изкуствен интелект до степен, в която да се счита за истински човешки интелект. Силният AI е вид, който все още не съществува в истинската си форма.

Силен срещу слаб ИИ: Сравнителна диаграма

Обобщение на силния срещу слаб AI

Накратко, Strong AI по същество е вид изкуствен интелект, който е достатъчно напреднал, за да се счита за истински интелект. Силният AI подкрепя мнението, че компютърна машина с подходяща функционална организация има ум, който възприема, мисли и възнамерява като човешки ум. Слабият AI, от друга страна, не постига самосъзнание или демонстрира широк спектър от човешки познавателни способности. Въпреки това слабите програми за изкуствен интелект не могат да се считат за интелигентни, защото те наистина не могат да мислят и да вземат решения сами, както хората .

Вижте повече за: ,