Разлика между процесор и микропроцесор

cpu Терминът централен процесор или процесор е разработен отдавна като термин, използван за идентифициране на частта от машината, която е извършила действителната обработка. Този термин е въведен много преди присъствието на микропроцесори и интегрални схеми. С развитието на технологиите от една форма в друга, процесорът започна да намалява. По -старите процесори се състоят от големи вакуумни тръби, свързани заедно, които заемат огромни пространства, след което появата на дискретни транзистори намалява размера на процесора.

Процесорът беше допълнително миниатюризиран с появата на интегрални схеми и микропроцесор. Някога изключително големият и тромав процесор беше намален до много малко парче силиций с вече вградени в него всички връзки.

Микропроцесор е много усъвършенствана интегрална схема, която съдържа милиони транзистори в един пакет. Заедно с транзисторите вътре е схемата, която позволява на микропроцесора да функционира и не изисква нищо друго. Микропроцесорът беше толкова усъвършенстван, че веднага унищожи всички други форми на изчисления. Той успя да съдържа процесора, отначало в няколко микропроцесора, след това накрая в един микропроцесор. Той успя да включи няколко компонента по пътя като малко памет, която сега наричаме кеш.

Тогава е разбираемо защо микропроцесорът и процесорът са станали взаимозаменяеми. Технологията на микропроцесора е станала толкова напреднала, че има способността да съдържа не само един, но и до четири процесора вътре в него, както в случая с четириядрени микропроцесори. И това дори не е границата на това, което един микропроцесор може да направи.

За да го поставим в перспектива, предвид днешните технологии. Всички процесори са микропроцесори, но не всички микропроцесори са процесори. Използването на микропроцесора е станало толкова широко разпространено, че в една компютърна система сега работят редица микропроцесори и те почти са заменили транзисторите, които някога са били царят на компютърните компоненти. GPU (Graphics Processing Unit) също се съдържа в микропроцесор. Дори северният и южният мост на компютъра са и в микропроцесори.

За да обобщим цялата тази статия, процесорът е мозъкът на цяла компютърна система. Тук се случва целият процес на вземане на решения. Всички останали части на компютъра просто се подчиняват на исканията на процесора. Микропроцесорът е напредък в транзисторните технологии, който позволява да се поставят множество транзистори в определен пакет. Той е толкова напреднал и икономичен, че е станало изгодно за производителите да използват микропроцесора в почти всяка част на компютъра.

6 коментара

  1. Харесва ми този принос към знанието. Благодаря

  2. уведомете ме за всяко ново развитие в света на ИТ

Обратни обрати

  1. Разлика между CPU и GPU | Разлика между
  2. Разлика между Mac OS Extended и Mac OS Extended (Journaled) | Разлика между | Mac OS Extended срещу Mac OS Extended (Journaled)
  3. Разлика между Oracle и SQL | Разлика между | Oracle срещу SQL

Вижте повече за: , ,