Razlika med disleksijo in disgrafijo

Disleksija je učna motnja, pri kateri ljudje zelo težko berejo. Disgrafija je učna motnja, pri kateri ljudje težko pišejo pravilno.

Kaj je disleksija?

Opredelitev:

Disleksija je učna motnja jezika, pri kateri imajo posamezniki težave pri učenju jezikovnih pravil, kar lahko povzroči težave pri branju.

Simptomi:

Bolniki imajo lahko težave pri zapomnitvi, kaj pomenijo besede, lahko pa imajo zamudo pri razvoju in težave pri govorni sposobnosti. Lahko napačno obrnejo ali zamenjajo črke v besedi. Prav tako se pogosto spopadajo z razumevanjem in reševanjem besednih problemov v matematiki.

Diagnoza:

Pogoj se pogosto diagnosticira v zgodnjem otroštvu, ko otrok vstopi v šolo, običajno pa se branje in jezik ovrednotijo ​​z vrsto testov. Otroci, ki imajo težave pri obdelavi zvokov, naj bi imeli primanjkljaj pri fonološki obdelavi, kar pomeni, da ima otrok disleksijo. Pomembno je, da se preveri tudi sluh in vid otroka ter odpravijo drugi možni vzroki za bralne težave.

Vzroki:

Vzrok naj bi bil povezan s težavami, ki so nastale v možganih med razvojem. Nekateri deli možganov, ki zadevajo jezik, kot sta področji Wernicke in Broca, naj bi bili disfunkcionalni, kar ima za posledico disleksijo. Za nastanek tega stanja naj bi bile vpletene tudi težave v drugih regijah možganov. Zdi se tudi, da je delno genetski, saj se disleksija pojavlja v družinah.

Dejavniki tveganja:

Bolezen se pogosto podeduje, zato je verjetnost, da jo bodo imeli otroci, rojeni v družinah, kjer je prisotna disleksija. Disleksija je pogosteje diagnosticirana in prisotna pri dečkih kot pri dekletih.

Zdravljenje:

Zdravljenje vključuje navodila o tem, kako besede zvenijo, in kako se zvoki združijo, da tvorijo besede. Za študente je lahko v pomoč tudi uporaba dodatnih metod, kot so zvočne knjige.  

Kaj je disgrafija?

Opredelitev:

Disgrafija je učna motnja, pri kateri posamezniki težko pišejo pravilno in pogosto napačno napišejo napačne besede ali preslednice in besede. Tudi rokopis je pogosto neupravičen.  

Simptomi:

Simptomi vključujejo težave pri pisanju črk in pretvorbi zvokov v pravilne besede pri pisanju. Otrok bo tudi pisalo ali svinčnik pogosto držal na čuden način, ki je videti neroden. Morda imajo težave pri enakomernem razmiku črk in besed ter lahko pomešajo tiskano in pisano pisavo.   Posameznik je lahko tudi zelo počasen pri kopiranju črk in besed.

Diagnoza:

Diagnozo postavimo, ko otroka pregleda psiholog, ki mu bo dal različne teste, da ugotovi, kako dobro in enostavno piše. Prav tako je treba preizkusiti motorične sposobnosti, da ugotovimo, ali to ni del problema. Težavo lahko diagnosticiramo tudi pri odraslih, ki so doživeli travmatsko poškodbo možganov.

Vzroki:

Disgrafijo lahko povzroči težava z jezikom. Težave pa morda ne povzroča jezikovna težava, ampak v nekaterih primerih težave z motoriko.   Znanstveniki zagotovo ne vedo, kaj je vzrok disgrafije pri otrocih, čeprav se zdi, da se pogosto pojavlja skupaj z drugimi motnjami, kot so disleksija, ADHD in avtizem. Disgrafija se lahko pojavi pri odraslih, ki so utrpeli možgansko poškodbo, kar nakazuje, da je to lahko posledica težave v razvoju otrokovih možganov.

Dejavniki tveganja:

Na voljo je malo podatkov o tem, kaj bi povečalo tveganje za razvoj disgrafije pri otroku. Omeniti velja, da bo večina otrok, ki se šele učijo pisati, pokazala stanje, vendar se bo večina do 3. razreda razvila normalna pisava. Pogosto se pojavlja tudi z drugimi učnimi težavami, zato lahko ADHD ali disleksija poveča tveganje za disgrafijo vendar je potrebno več raziskav o dejavnikih tveganja.  

Zdravljenje:

Delovna terapija je lahko v pomoč pri disgrafiji, otroke pa lahko naučimo držati peresnik v bolj udobnem položaju. V nekaterih primerih so zdravila za zdravljenje ADHD pomagala izboljšati disgrafijo pri otrocih, ki imajo obe bolezni. Otroke bo morda treba namestiti v šolo, če je stanje zelo hudo in ovira pri učenju.

Razlika med disleksijo in disgrafijo?

  1. Opredelitev

Disleksija je stanje, pri katerem imajo posamezniki težave pri branju. Disgrafija je stanje, pri katerem imajo posamezniki težave s pisanjem.

  1. Jezikovne sposobnosti

Disleksija motnje vedno vključuje težave z jezikom. Disgrafija motnje lahko vključuje težave z jezikom, vendar to ni vedno tako.

  1. Fina motorika

Težave s fino motoriko niso problem disleksije. Težave s fino motoriko so včasih lahko težave z disgrafijo.

  1. Jezikovni centri možganov

Pri disleksiji obstajajo dokazi, da jezikovni centri možganov ne delujejo pravilno. Pri disgrafiji ni dokazov, da bi jezikovni centri možganov delovali nepravilno.

  1. Delovna terapija

Delovna terapija ni uporabna pri zdravljenju disleksije. Delovna terapija je včasih lahko koristna pri zdravljenju disgrafije.

Tabela za primerjavo disleksije in disgrafije

Povzetek disleksije vs. Disgrafija

  • Disleksija in disgrafija sta motnji, ki se lahko pojavita in vplivata na študente in učenje.
  • Disleksija je problem pri branju, disgrafija pa pri pisanju.
  • Disleksija vključuje težave pri delovanju jezikovnih področij možganov.
  • Znanstveniki niso prepričani, kaj povzroča disgrafijo motnje, vendar se zdi, da je to povezano z okvaro možganov.
  • Tako disleksija kot disgrafija se pogosto pojavljata skupaj z drugimi motnjami, kot je ADHD.

Poglej več o: ,