Razlika med tetraedrsko in trigonalno piramido

Tetraedrska proti trigonalni piramidi

Če govorimo o geometriji, je tetraeder nekakšna piramida, ki ima štiri "enake" trikotne stranice ali ploskve. Njegova osnova je lahko kateri koli od teh obrazov in se pogosto imenuje trikotna piramida. Lahko se nanaša tudi na molekulo, ki vsebuje atom s štirimi pari elektronov. Ti elektroni elektronov se medsebojno vežejo, kar mu daje popolno enako strukturo.

Če se vezni pari teh elektronov spremenijo, bomo imeli trigonalno piramido (en nevezani in tri vezavne pare). Preprosto povedano, molekula, ki ima en sam par atomov in tri zunanje atome, se imenuje trigonalna piramida. To spreminja piramidno obliko strukture molekule zaradi vpliva samotnega atoma. Za razliko od tetraedra s štirimi "enakimi" stranicami ima trigonalna piramida en atom na vrhu in tri enake atome na vogalih, ki tvorijo piramidno osnovo.

V molekularni geometriji vezni in nevezani pari elektronov in atomov vplivajo na obliko molekule. Medtem ko imata tetraedrska in trigonalna piramida piramidalno obliko, sta njuni strukturi različni in prav to ju ločuje.

V tetraedrični molekularni geometriji lahko tetraeder dosežemo le, če so vsi štirje substitucijski atomi enaki in so vsi postavljeni na vogale tetraedra. Obstajajo tudi primeri, ko se tetraedrske molekule štejejo tudi za kiralne. Kiral se uporablja za opis predmeta, ki nima notranje ravnine simetrije.

V molekularni geometriji lahko vezni in nevezani atomi močno določijo obliko molekule. Vezni atomi nimajo splošnega vpliva na obliko molekule, medtem ko bo samoten ali nevezani atom močno vplival na to, kako bodo molekule dobile obliko.

Na obliko trigonalne piramide vpliva osamljeni atom na vrhu. Ker se osamljeni pari odmikajo od vezanih parov, se oddaljujejo od treh vezanih atomov, kar povzroča upogibanje njegove strukture in daje trikotni piramidi edinstveno obliko.

Oblika molekule določa tudi, ali so polarne ali nepolarne. Tetraedrske molekule so nepolarne, ker se podobnosti štirih atomov, ki se nahajajo na vogalih piramide, medsebojno izničijo. Ker so si vsi ti atomi med seboj podobni, se električna privlačnost med njimi izniči.

Trigonalna piramida pa ima polarne molekule zaradi osamljenega atoma v svoji strukturi. Ta osamljeni atom omogoča električno privlačnost med tremi atomi v kotu piramidne strukture.

Vrednosti elektronegativnosti je mogoče dobiti le, če se nasprotni atomi medsebojno privlačijo. Čeprav je simetrija pomemben dejavnik pri določanju polarnosti molekule, je treba upoštevati tudi stvari, kot sta polarnost vezi in polarnost molekule. Polarnost vezi je določena z vezmi atomov v molekuli. Molekularno polarnost pa določa oblika molekule.

Povzetek:

1. Tetraedra je neke vrste piramidalna struktura, ki ima štiri "enake" trikotne stranice ali ploskve (štiri enake atome). Trigonalna piramida pa ima na svojih vogalih en osamljen atom in tri enake atome. 2. Tetraedrske molekule so nepolarne, trigonalne piramide pa polarne. 3. Struktura tetraedrske molekule bo vedno enaka po dolžini, medtem ko bo na strukturo trigonalne piramide vplival osamljeni atom na njenem vrhu.

Poglej več o: