Razlika med RMS in povprečjem

math-average-root-pd RMS proti povprečju

Povprečno

Izrazpovprečje izvira iz matematike, kar v bistvu pomeni osrednjo težnjo določenega nabora podatkov. Pravzaprav obstaja veliko načinov za opis povprečja.Povprečje je lahko (aritmetična) sredina, način ali mediana.

Ob tem je izraz "povprečje" najpogosteje povezan z "aritmetično sredino". To je vsota vseh vrednosti, navedenih v naboru podatkov , deljena s skupnim številom vrednosti.

Matematično je povprečje kot aritmetično sredino zapisano tako:

Povprečje = (X + X2 + X3 + X4 + X5 + '¦'¦.) / N

Kje: X, X2, X3, X4, X5 itd. = Katera koli vrednost n = število podanih vrednosti

Povprečje se pogosto uporablja na vseh področjih inženiringa in matematike, zlasti v statistiki. To je pravzaprav del bolj zapletenega načina reševanja stvari, kot je RMS, ki bo obravnavan naslednjič.

RMS

RMS v matematiki pomeni "srednji kvadrat korena". Imenuje se tudi kvadratna sredina. RMS je zelo uporaben na številnih področjih, zlasti v elektrotehniki in na področju ojačevalnikov signala. RMS je zelo uporaben, kadar so naključne spremenljivke v podatkih negativne in pozitivne, na primer sinusoide.

V opisni matematiki je kvadratni koren povprečja ali aritmetične sredine vseh kvadratov vrednosti ali običajno kvadrat funkcije, ki opisuje neprekinjeno valovno obliko. V elektrotehniki bi to pomenilo trenutne vrednosti toka ali napetosti v izmeničnem tokokrogu in na tem področju je RMS tehnika, ki se široko uporablja. Znana je tudi kot efektivna vrednost.

Matematično,

RMS = √ [(X2 + X22 + X32 + X42 + X52 + '¦.) / N]

Kje: X, X2, X3, X4, X5 itd. = Katera koli vrednost n = število podanih vrednosti

Povzetek:

1. RMS je matematično bolj zapleten in vključuje povprečja. 2. Povprečje je mogoče izraziti na več načinov (npr. Povprečje, mediana ali način). V RMS se uporablja povprečje, izraženo kot aritmetična sredina. 3. Povprečje se uporablja za pridobitev osrednje težnje danega niza podatkov, medtem ko se RMS uporablja, kadar so naključne spremenljivke, navedene v podatkih, negativne in pozitivne, na primer sinusoide. 4. Povprečje se na široko uporablja na katerem koli znanstvenem in inženirskem področju, na katerega pomislite, medtem ko je RMS precej specifičen v svoji praktični uporabi. 5. Povprečje je najpomembnejše v statistiki, medtem ko je RMS pomembno v elektrotehniki in vedah o signalih.

1 Komentar

  1. Kot ste dejali, je RMS prednost, če sta prisotni pozitivni in negativni vrednosti. Skrbi me, zakaj ne uporabljamo vedno vrednosti RMS in ne odložimo povprečne vrednosti koncepta. Ali pa obstaja kakšna aplikacija, kjer bi morala biti srednja prednost pred RMS.

    Prosim za odgovor

Poglej več o: , ,