Razlika med propanom in amoniakom

Propan proti amoniaku

Snov ima tri stanja; trdna, tekoča in plinasta. Plin je sestavljen iz posameznih atomov, molekularnih elementov ene vrste atoma ali spojine, ki je mešanica različnih atomov. Določajo se s pritiskom, prostornino, temperaturo in številom delcev. Primeri plina so vodik, ogljik in dušik.

Vodik je najpogosteje prisoten plin v vesolju, je zelo vnetljiv in zelo lahek. Dušik je prisoten v vseh živih organizmih in je brez vonja, okusa in brez barve. Ogljik je element v plinih, kot sta ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. Ti trije so sestavni deli plinov, kot sta propan in amoniak.

Propan je alkan, sestavljen iz treh atomov ogljika in osmih atomov vodika. Je tretji član serije alkanov, skupaj z metanom, etanom, butanom in heksanom. Je plin, vendar ga je mogoče stisniti v tekočino. Je brezbarven, brez vonja in vnetljiv. To je zemeljski plin in naftni stranski proizvod, ki se predela za uporabo kot gorivo za peči, gorilnike, motorje ter za ogrevanje stavb in domov. Meša se z butanom, da nastane utekočinjen naftni plin (LPG) za uporabo kot gorivo za vozila.

Leta 1910 ga je dr. Walter Snelling identificiral kot vnetljiv element bencina. Kasneje je razvil LPG in ustanovil American Gasol Company ter komercialno tržil propan. Predeluje se z lomljenjem nafte v bencin in kurilno olje ter z ločevanjem etana, butana in propana od surovega plina.

Amoniak pa je spojina, ki jo sestavljata dušik in vodik. Je alkalni plin, ki je lažji od zraka in ima značilen močan, oster vonj. Je tudi zelo topen in ga najdemo v ozračju, produktu procesa razpadanja živalske in rastlinske snovi. Najdemo ga tudi v deževnici, morski vodi, tleh, vulkanih in patagonskem gvanu. Proizvaja se z uporabo suhe destilacije na odpadkih živalskega in rastlinskega izvora ter premogu. Amoniak se naravno izloča tudi v ledvicah, da nevtralizira odvečno kislino v telesu.

Je ena izmed visoko proizvedenih anorganskih kemikalij zaradi številnih uporab. Večina proizvedenega amoniaka se uporablja pri proizvodnji gnojil za poljščine, dušikove kisline in drugih dušikovih spojin, tudi kot hladilno sredstvo in topilo. Uporablja se tudi pri proizvodnji zdravil.

Povzetek:

1. Propan je alkan, sestavljen iz treh ogljikovih atomov in osmih atomov vodika, amoniak pa je alkalna spojina, sestavljena iz dušika in vodika. 2. Tako propan kot amoniak sta plina, a čeprav je propan brez vonja, ima amoniak močan, oster vonj. 3. Propan lahko najdemo v zemeljskem plinu in nafti, amoniak pa v atmosferi, morski vodi, deževnici, tleh ter rastlinskih in živalskih odpadkih. 4. Propan se večinoma uporablja kot gorivo za vozila, peči, gorilnike ter za ogrevanje stavb in domov, amoniak pa se uporablja pri proizvodnji gnojil in farmacevtskih izdelkov, kot topilo in hladilno sredstvo. 5. Propan je zelo vnetljiv, amoniak pa ni.

Zadnje objave avtorja Emelda M ( glej vse )

Poglej več o: