Razlika med promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo

Promocija zdravja se ukvarja s spodbujanjem zdravega načina življenja in preprečevanjem bolezni ter vključuje socialne, psihološke, politične in izobraževalne dejavnike. Zdravstvena vzgoja se ukvarja z obveščanjem ljudi o zdravstvenih vprašanjih.

Kaj je promocija zdravja?

Opredelitev:

Promocija zdravja vključuje vidike, vključno z izobraževanjem, upoštevanjem psiholoških, političnih in družbenih dejavnikov, z namenom izboljšanja zdravja osebe. Promocija zdravja lahko pomaga tudi pri preprečevanju bolezni s spodbujanjem zdravih odločitev in oblikovanjem politik in programov, ki pomagajo splošni populaciji.

Zgodovina promocije zdravja:

Prva uradna konferenca o promociji zdravja je bila sklicana v Ottawi leta 1986 in je vključevala Svetovno zdravstveno organizacijo, ki še vedno pogosto organizira konference. WHO je prav tako začela oblikovati smernice za promocijo zdravja, ki jih bo uporabljala svetovna skupnost.

Ljudje, ki sodelujejo pri promociji zdravja:

Vladne agencije, kot sta WHO in CDC, pa tudi voditelji skupnosti in nevladne organizacije, so vse neposredno vključene v promocijo zdravja. Ljudje v agencijah, kot je CDC, spodbujajo zdravje z izobraževanjem, pa tudi z nadzorom bolezni, zbiranjem statističnih podatkov, raziskovanjem in preprečevanjem izbruhov bolezni in epidemij. Zdravstveni pedagogi posredno prispevajo k promociji zdravja tako, da posameznike obveščajo o zdravih odločitvah, ki jih lahko sprejmejo.

Primeri promocije zdravja:

Promocija zdravja vključuje razvoj politik za izboljšanje zdravja prebivalstva in ozaveščanje ljudi, kaj lahko storijo za preprečevanje bolezni in izboljšanje njihovega zdravja. To je mogoče doseči z vladnimi programi in politikami. Promocijo zdravja je enostavno zamenjati z izobraževanjem; vendar je izobraževanje le majhen del promocije zdravja. Promocija zdravja vključuje tudi široko paleto dejavnikov, vključno s kulturnimi dejavniki in socialnimi vidiki.

Kaj je zdravstvena vzgoja?

Opredelitev :

Zdravstvena vzgoja se posebej ukvarja z izobraževanjem in obveščanjem ljudi o zdravstvenih vprašanjih. Izobraževanje je eden od vidikov promocije zdravega načina življenja in je v zvezi s tem povezano s promocijo zdravja.

Zgodovina zdravstvene vzgoje:

Ideja zdravstvene vzgoje najprej nastala v 19. stoletju, vendar le bil uradno uveden v obliki šole za javno zdravje v bivši ZDA med leti 1914 do 1939; prva obdarjena šola za javno zdravje je bila Univerza za higieno in javno zdravje Univerze Johns Hopkins v ZDA.

Ljudje, ki se ukvarjajo z zdravstveno vzgojo:

Ljudje, ki delajo na področju zdravstvene vzgoje, najdemo v šolah, skupnosti in kot del vladnih agencij in neprofitnih organizacij. Univerzitetni predavatelji in šolski učitelji, ki poučujejo tečaje zdravja in prehrane, so pomembni pri izobraževanju mladih o zdravstvenih temah. Starši so verjetno prvi ljudje, od katerih se otrok uči, ko gre za zdravstvene težave; na primer, starši poučujejo majhne otroke o osnovni higieni, ki pomaga preprečevati bolezni.

Primeri zdravstvene vzgoje:

Strokovnjaki pogosto razvijajo tečaje, predavanja, seminarje, spletne seminarje in brošure v okviru zdravstvene vzgoje. Šole in fakultete lahko na primer ponujajo zdravstvene tečaje in tečaje prehrane. Zdravstveno izobraževanje je mogoče zamenjati s promocijo zdravja, saj se z obveščanjem ljudi domneva, da bi jim to pomagalo pri bolj zdravih in boljših odločitvah. Vendar pa promocija zdravja vključuje tudi razvoj vladne politike za prebivalstvo.

Razlika med promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo?

Opredelitev

Cilj promocije zdravja je izboljšati zdravje osebe z izobraževanjem, pri čemer je treba upoštevati psihološke, kulturne, družbene in politične dejavnike. Cilj zdravstvene vzgoje je obveščanje ljudi o zdravju.

Zgodovina

SZO je promocijo zdravja le ustrezno formalizirala in postala strokovno področje leta 1986, ko je bila prva konferenca. V primeru zdravstvene vzgoje so se formalne fakultete in šole za javno zdravje prvič pojavile med letoma 1914 in 1939.

Oblika, ki jo vzame

Promocija zdravja ima lahko različne oblike, vključno z razvojem javnih politik in programov ozaveščanja ter razvojem in razprševanjem izobraževalnega gradiva. Zdravstvena vzgoja je v obliki predavanj, tečajev, seminarjev, spletnih seminarjev in brošur.

Družbeni in politični dejavniki

V zadnjem času je pri promociji zdravja vse večji poudarek na družbenih in političnih dejavnikih. V zdravstveni vzgoji ni bilo posebnega večjega poudarka na političnih in družbenih vidikih.

Politika vlade

Vladna politika je pomemben sestavni del promocije zdravja. Vladna politika ni poseben del zdravstvene vzgoje.

Tabela primerjave promocije zdravja in zdravstvene vzgoje

Povzetek promocije zdravja vs. Zdravstvena vzgoja

  • Spodbujanje zdravja in zdravstvena vzgoja se zlahka zamenjata, ker sta oba pojma tesno povezana in skupaj pomagata ljudem pri sprejemanju pametnih odločitev o svojem zdravju.
  • Zdravstvena vzgoja je eden od vidikov spodbujanja zdravega načina življenja, njen namen pa je le informirati ljudi in jim dati znanje o zdravju.
  • Promocija zdravja je splošnejša in obsežnejša in poleg izobraževanja vključuje oblikovanje vladne politike.
  • Promocija zdravja poleg izobraževanja vključuje tudi področja, kot so kulturni, družbeni in politični dejavniki.

2 komentarja

  1. Pozdravljeni vsi, to je moj prvi obisk te spletne strani in članek je resnično ploden v mojo podporo, nadaljujte z objavo te vsebine.

  2. Je zelo uporaben

Poglej več o: ,