Razlika med krvnimi skupinami A, B, AB in O

Krvna skupina A je, ko so antigeni A na rdečih krvnih celicah in protitelesa proti B v plazmi. Krv tipa B je, ko se antigeni B pojavijo na površini rdečih krvnih celic, medtem ko se protitelesa proti A pojavljajo v plazmi. Krvna skupina AB je, ko v plazmi ni protiteles proti A ali B in se na celici pojavita tako antigena A kot B. Krvna skupina O je takrat, ko na celici ni antigenov, vendar v plazmi najdemo protitelesa proti A in B.

Kaj je krvna skupina A?

Opredelitev:

Krvna skupina A je vrsta krvi, pri kateri imajo eritrociti (rdeče krvne celice) antigen A na zunanji površini celic. Antigen je specifična beljakovina, ki jo najdemo v celicah. Plazma skupine A vsebuje protitelesa proti B.

Genotip:

Ljudje s krvjo tipa A imajo enega od dveh možnih genotipov, bodisi AO ali AA. V krvnih skupinah ABO je A alel, ki je kodominanten z B, kar pomeni, da sta izražena oba, če sta prisotna oba. Alel tipa O je vedno recesiven, kar pomeni, da bo oseba z alelom A in O vedno imela kri tipa A.

Donator/prejemnik:

Ljudje s krvjo tipa A lahko dajejo kri posameznikom, ki imajo krvno skupino A ali tip AB, lahko pa tudi kri od posameznikov s tipom A ali tipom O. Če oseba prejema kri iz drugih vrst, lahko pride do hude smrtno nevarne reakcije pojavijo. To je zato, ker se antigeni in protitelesa držijo skupaj, zaradi česar se krvne celice zlepijo. Tako osebi s krvjo tipa A ni mogoče dati krvi od nekoga s tipom B, ker bi se protitelesa proti B držala na krvne celice tipa B od darovalca.

Razširjenost:

Krvno skupino A najdemo pri približno 30% ljudi. Najpogosteje se pojavlja pri določenih populacijah, kot so avstralski staroselci in ljudje v severni Skandinaviji.

Kaj je krvna skupina B?

Opredelitev:

Krvna skupina B je vrsta krvi, pri kateri imajo rdeče krvne celice antigen B na zunanji površini celic, plazma pa vsebuje protitelesa proti A.

Genotipi:

Genotipi tipa B so BB ali BO. Še enkrat, v heterozigotnem stanju O ni izražen, ker gre za recesivni alel. To pomeni, da ima oseba z genotipom BO kri tipa B, to pa tudi pomeni, da se alel O lahko prenese na potomce.

Donator/prejemnik:

Ljudje s krvjo B lahko dajejo svojo kri vsem posameznikom, ki imajo krvno skupino B ali AB, kri pa lahko prejemajo od posameznikov s skupino B ali O.

Razširjenost:

Krvno skupino B najdemo pri 10% ljudi. Ta vrsta krvi je najpogostejša v osrednjih regijah Azije in nekaterih državah v Afriki.

Kaj je krvna skupina AB?

Opredelitev:

Krvna skupina AB je, če ima človekova kri v celicah antigene A in B in plazma ne vsebuje niti protiteles proti A niti B.

Genotip:

Edini genotip, ki ga ima oseba s krvjo AB, je AB. To je posledica nemendelske genetike, ki je vpletena. To je primer kodominance, kjer sta izražena oba alela, A in B.

Donator/prejemnik:

Posamezniki s krvno skupino AB lahko dajejo kri posameznikom AB in lahko prejemajo kri iz vseh krvnih skupin ABO. Pomanjkanje protiteles pri tipu AB pomeni, da zaradi aglutinacijske reakcije ni skrbi, saj se to zgodi, ko so v krvi prisotna protitelesa za določen antigen.

Razširjenost:

Krvna skupina AB je precej redka in ima manj kot 10% ljudi s to vrsto. V Ameriki ima le približno 4% prebivalstva AB pozitivno kri, še manj ljudi, 1% pa ima AB negativno kri.

Kaj je krvna skupina O?

Opredelitev:

Krvna skupina O je, če oseba nima niti antigena A niti B na površini rdečih krvnih celic in ima protitelesa proti B in anti-A.

Genotip:

Ljudje s krvjo tipa O so homozigotni recesivni, kar pomeni, da so alel O podedovali od obeh staršev. Lahko imajo samo en genotip, OO.

Donator/prejemnik:

Medtem ko ljudje s krvjo tipa O lahko dajejo kri za vse štiri krvne skupine v sistemu ABO, lahko prejemajo kri samo od ljudi, ki imajo kri skupine O. To je zato, ker imajo protitelesa proti A in B, ki sprožijo transfuzijsko reakcijo.

Razširjenost:

To je najpogostejša krvna skupina, saj ima približno 38% ljudi krvno skupino O. Pojav tipa O je še večji v krajih, kjer se pojavlja malarija, kar kaže na to, da krvna skupina ponuja prednost pred parazitom malarije.

Razlika med krvnimi skupinami?

Opredelitev

Krv tipa A vsebuje antigene A in protitelesa B. Krv tipa B vsebuje antigene B in protitelesa B. V krvi AB so antigeni AB in protitelesa in kri tipa O nimajo antigenov, ampak tako protitelesa proti A kot proti B.

Genotip

Genotip krvi tipa A je AO ali AA. Genotip krvi tipa B je BO ali BB, genotip krvi tipa AB pa AB. Krvni genotip tipa O je OO.

Lahko prejema kri iz

Ljudje s krvjo tipa A lahko prejemajo kri od tistih s skupino A ali O. Ljudje s krvjo tipa B lahko prejemajo kri iz skupine B in O. Posamezniki s krvjo AB lahko prejemajo iz vseh štirih krvnih skupin. Ljudje s krvjo tipa O lahko prejemajo kri samo od tistih s skupino O.

Lahko daroval kri

Posamezniki s krvjo tipa A lahko dajejo tistim, ki imajo A ali AB, medtem ko lahko ljudje s krvjo tipa B dajejo ljudem z B ali AB. Ljudje s krvjo tipa AB lahko darovati tistim, ki imajo AB. Ljudje s tipom O lahko dajejo kri vsem krvnim skupinam.

Tabela s primerjavo krvnih skupin

Povzetek krvnih skupin

  • V sistemu ABO so štiri glavne krvne skupine: A, B, AB in O.
  • Transfuzije so odvisne od ustreznih krvnih skupin in lahko povzročijo slabe reakcije, ko se protitelesa držijo antigenov.
  • Nekatere krvne skupine, kot sta O in A, so pogostejše od B in AB.

Poglej več o: , , ,