Razlike med molekularno in strukturno formulo

Molekularna vs strukturna formula

Morda ste imeli med poukom kemije glavobol zaradi molekularnih in strukturnih formul. Tudi jaz sem naletel na isto težavo. Za začetek je molekularne in strukturne formule nekoliko težko razumljive, še posebej, če jih ne zanimate. V tem članku nas na hitro osvežite. Preberite, če želite izvedeti, kaj so molekularne in strukturne formule ter njihove razlike med seboj.

Molekularne in strukturne formule obravnavajo atome in molekule. Vsi vemo, da molekule nastanejo, če atome združimo v celoti. Atomi se združujejo preko ionskih ali kovalentnih vezi. Čeprav se atomi združujejo, to ne pomeni, da so molekule sestavljene iz iste vrste atomov. Za izražanje, iz česa je sestavljena določena molekula, uporabimo molekularne formule in strukturne formule.

Molekularna formula je eden najpreprostejših načinov za izražanje pisanja kompleksnih molekul. Z molekularno formulo lahko določi dejansko število atomov vsakega elementa v molekuli. V določenem elementu vsebuje enega ali več črkovnih simbolov, ki so zelo uporabni pri določanju tega določenega elementa. Ko pišete molekularno formulo, morate napisati simbole za vse elemente, ki jih vsebuje molekula. Desno od vsakega elementa boste označili, koliko atomov vsakega elementa je prisotnih.

Na primer, imamo molekulo glukoze. Njegova molekularna formula je C6H12O6. Ta molekularna formula pomeni, da ima glukoza 6 atomov ogljika, 12 atomov vodika in 6 atomov kisika. "C" je simbol za "ogljik". "H" je simbol za "vodik". "O" je simbol za "kisik". Kakšna je potem molekularna formula za molekulo vode ? Molekula vode ima 2 vodikova atoma in 1 atom kisika. To bi bil H2O. Kadar je samo en atom določenega elementa, številke "1" ni treba zapisati v molekularno formulo.

Zdi se, da je molekularna formula precej enostavna. Dokler poznate simbol za vsak element in koliko atomov je v določeni molekuli, ne boste nikoli zmotili. Čeprav že poznamo število atomov vsakega elementa v določeni molekuli, molekularna formula ne zadostuje za opredelitev, kako so atomi razporejeni v molekuli. Ne vemo, ali so atomi povezani drug z drugim. Pri tem nam pomagajo strukturne formule.

Kot pove že ime, strukturna formula prikazuje strukturo, kako so zgrajeni atomi in molekule. To je kot preprosta skica za vizualizacijo podobe molekule. Strukturna formula prav tako označuje, kje in kako je nameščen vsak atom. Če želite ustvariti strukturno formulo, morate poznati tudi simbol za vsak element. Atomi v vsakem elementu so predstavljeni s svojimi simboli. Simboli so nato povezani s črtami. Te črte so vezi vsakega atoma. Včasih so v vsakem elementu molekule z enakim številom atomov. Če jih ločimo, je strukturna formula najboljši način za njeno določitev.

Povzetek:

  1. Molekularne in strukturne formule obravnavajo atome in molekule.

  2. Za izražanje, iz česa je sestavljena določena molekula, uporabimo molekularne formule in strukturne formule.

  3. Z molekularno formulo lahko določi dejansko število atomov vsakega elementa v molekuli.

  4. Ko pišete molekularno formulo, morate napisati simbole za vse elemente, ki jih vsebuje molekula.

  5. Strukturna formula prikazuje zgradbo atomov in molekul. To je kot preprosta skica za vizualizacijo podobe molekule.

Zadnje objave avtorja Celine ( glej vse )

Poglej več o: , , , ,