Razlika med oblikovanjem in oblikovanjem

Oblikovanje in priprava sta najpogostejša izraza, ki se uporabljata v inženiringu, večinoma v arhitekturi . Vsak arhitekturni ali inženirski projekt se začne s fazo oblikovanja in priprave osnutka in tu se ideje oblikujejo. Ta faza vključuje ustvarjanje risb in modelov, ki obravnavajo vse, kar stranke potrebujejo za svoj gradbeni projekt. Medtem ko bi nekatere stranke preprosto potrebovale notranjo opremo, bi nekatere zahtevale popolno arhitekturno zasnovo, ki obravnava vse v stavbi, vključno z arhitekturnimi risbami in načrti. Inženirji oblikovanja in osnutka vas vodijo skozi vsak korak pri oblikovanju prenove vašega arhitekturnega projekta. Ne glede na to, ali gre za gradnjo novega projekta ali obnovo obstoječega, načrtovanje in priprava sledita sistematičnemu pristopu k vsakemu projektu.

Proces oblikovanja je začetna faza, ki ima številne elemente, ki jih je treba sistematično upoštevati, da dobimo zasnovo, ki ni le praktična za uporabo, ampak mora ugajati naročniku. Inženirji uporabljajo računalniško podprte programe ali mehanske risbe za izdelavo prvega osnutka arhitekturnih risb. Inženirji se bodo nato sestali s strankami, da bodo pregledali začetne načrte in jih po potrebi popravili. Ko naročnik odobri zasnovo po zahtevanih spremembah ali popravkih, se podrobnosti o zasnovi dokončajo, preden se premakne v naslednjo fazo. Nato gre za pripravo osnutka, ki vključuje ustvarjanje natančnih predstavitev stavbe ali predmetov, ki obsegajo glavni pogled, pogled od zgoraj in pogled od strani na projekt. Uporabljajo se kot načrti za končni osnutek arhitekturnih risb.

Kaj je oblikovanje in priprava?

Oblikovanje in priprava ponujata korak za korakom pristop k arhitekturnim in inženirskim projektom, ki temeljijo na vsem, kar naročnik potrebuje za gradbeni projekt. Oblikovanje je dejanje sestavljanja risb, ki jasno opredeljuje zahteve za koncepte ali izdelke, tako da so v skladu s pričakovanim izidom. Odgovornost avtorja je, da te modele in ideje pretvori v uradne risbe. Ideja je predstaviti te idejne zasnove na način, ki je v skladu z dejanskimi praksami arhitekturnega urada in zahtevami naročnika.

Vloga pripravljavcev je ustvariti natančno predstavitev predmetov za inženirske potrebe. Risanje lahko naredite ročno ali z uporabo računalniško podprtega programa (CAD) v dveh (2D) ali treh dimenzijah (3D). Omogoča oblikovalcu, da natančno in hitro ustvari tehnične risbe. Te tehnične risbe se nato uporabijo kot načrti za pripravo inženirskih načrtov za inženirske projekte, kot so hiše, zgradbe, naprave, stroji, cevovodi in drugo. Preprosto povedano, risba je zadnji del oblikovanja, ki poenostavi podrobnosti v procesu oblikovanja za lažjo interpretacijo.

Razlika med oblikovanjem in oblikovanjem

  1. Osnove oblikovanja in oblikovanja

Oblikovalni proces je začetna faza arhitekturnega ali inženirskega projekta, ki vključuje razčlenitev projekta na obvladljive kose. Oblikovanje ima različne oblike glede na projekt in zahteve naročnika. Arhitektura ali inženir izdeluje risbe stavbe ali predmeta, ki bodo bolj ali manj ustrezne velikosti in oblike. Priprava je naslednja faza procesa načrtovanja, ki se običajno izvaja ročno ali z uporabo računalniško podprtih programov za ustvarjanje risb, ki bodo zagotavljale tehnične specifikacije gradbenega projekta. Tehnične risbe se uporabljajo kot načrti za arhitekturni projekt.

  1. Pristop pri oblikovanju in oblikovanju

Oblikovanje je oblikovanje načrta za arhitekturni projekt, ki vključuje načrte, risbe vezij, inženirske risbe in poslovne procese. To je način prevajanja nefizičnega oblikovanja v živi arhitekturni projekt. Oblikovalni proces je eden najbolj oprijemljivih vidikov dela arhitekta, ki lahko vključuje tako estetske kot funkcionalne vidike procesa oblikovanja. Priprava je podrobnejša tehnična risba, ki lahko vključuje en segment strukture ali celoto. To je v bistvu grafični prikaz stavbe ali objekta, ki se uporablja kot del procesa načrtovanja za določitev, kako naj se projekt nadaljuje.

  1. Delo pri oblikovanju in oblikovanju

Naloga arhitekturnih inženirjev je, da sodelujejo z arhitekti in inženirji do zaključka projekta. Arhitekturni inženirji in arhitekti so odgovorni za načrtovanje in gradnjo struktur, kot so zgradbe, mostovi itd. Oblikovalci so ljudje, ki vaše ideje pretvorijo v življenje. Inženirji ali pripravljavci osnutkov bi lahko uporabili risbe arhitekta za natančno predstavitev stavb v tehnične namene, da bi zagotovili, da so stavbe izdelane po natančnih specifikacijah. Priprava je eden temeljnih konceptov arhitekture in inženiringa, ki vključuje ustvarjanje predlog, načrtov in 3D risb za gradnjo stavbe ali objekta.

Oblikovanje proti pripravi: Primerjalna tabela

Povzetek oblikovalskih verzov Osnutek

Medtem ko se odgovornosti avtorjev in oblikovalcev na področju arhitekture in inženiringa pogosto prekrivajo in si prizadevajo za isti cilj, imajo drugačno vlogo pri doseganju istega cilja, kot je uspešno dokončanje arhitekturnega projekta v skladu z zahtevami naročnika v manj časa. Medtem ko je priprava osnutka grafični prikaz gradbenih projektov, ki se uporabljajo za tehnične namene, se lahko oblikovanje nanaša na končni izdelek priprave osnutka v skladu s pričakovanim rezultatom. Priprava je bolj podobna predstavitvi zasnove, ki zagotavlja tehnične specifikacije projekta. Priprava se izvaja ročno ali z uporabo računalniško podprtih programov in mehanskih risb.

Poglej več o: ,