Razlika med GDSS in DSS

GDSS proti DSS

Odločanje je zelo pomemben vidik življenja, zlasti v poslu, kjer lahko pomeni dobiček ali izgubo. Seveda je odločanje najbolje prepustiti analitičnim glavam ljudi, vendar ne škodi, če imate prava orodja, ki vam bodo v pomoč pri tem. Tu prihajata GDSS (sistem podpore odločanju skupine) in DSS (sistem podpore odločanju). Glavna razlika med njima je število ljudi, vključenih v proces odločanja. DSS je le orodje, ki posamezniku daje boljše smernice, kako pretehtati določene dejavnike in sprejeti najboljšo možno odločitev. Nasprotno pa GDSS pomaga skupini ljudi, da pridejo do idej in se odločijo za najboljši način ukrepanja.

Ker delujeta zelo različno, se opirata tudi na različne metodologije. DSS se za ovrednotenje določenega vložka opira na bazo znanja in niz matematičnih formul ter poda informativno vodilo, kako naj se uporabnik odloči. Seveda je za analizo in pravilno odločitev še vedno potrebna analitična spretnost osebe. Za primerjavo se GDSS ne opira na bazo znanja ali matematične modele. Zanaša se izključno na ideje, ki jih je ustvarila skupina, in jim daje prostore za razpravo, izboljšanje in glasovanje o njih. GDSS daje skupini možnost sodelovanja pri sprejemanju odločitve.

Čeprav sta DSS in GDSS programska oprema, le GDSS zahteva delujočo povezavo med računalniki več uporabnikov. Ni pomembno, ali so člani vaše skupine le nekaj centimetrov drug od drugega ali milj narazen, saj lahko za medsebojno komunikacijo uporabljate LAN in celo internet. Ker je DSS samostojen sistem, vam za uporabo ni treba imeti povezave.

Največja prednost GDSS je, da se uporablja za skoraj vsako možno situacijo, ker človeški um določa in tehta dejavnike, ki bi vplivali na končno odločitev. V DSS so nekatere situacije bolj uporabne kot druge. Večinoma se tisti, ki jih je mogoče ovrednotiti z matematičnimi modeli, kot sta tveganje in verjetnost, lepo podajo DSS.

Povzetek:

  1. GDSS se osredotoča na skupinske odločitve, DSS pa na individualne odločitve
  2. DSS se do neke mere opira na bazo znanja, GDSS pa ne
  3. GDSS zahteva delujočo povezavo med uporabniki, DSS pa ne
  4. GDSS velja za vsako situacijo, medtem ko DSS ni

1 Komentar

  1. To je odličen zagon znanja o DSS in GDSS

Poglej več o: ,