Rozdiel medzi PPK a CPK

PPK vs CPK

PPK a CPK sú hlavne indexy procesných schopností. Ak PPK znamená Process Performance Index, CPK znamená Process Capability Index. PPK aj CPK majú veľmi široký vplyv na výkonnostnú stratégiu organizácií a sú veľmi pozorne sledované.

CPK alebo Process Capability Index je index, ktorý meria, ako proces prebieha, až po limity špecifikácie vo vzťahu k prirodzenej variabilite procesu. CPK je opatrenie, ktoré hovorí o tom, ako blízko je organizácia pri dosahovaní cieľa a do akej miery je organizácia konzistentná s ohľadom na priemerný výkon. Na druhej strane PPK alebo Process Performance Index pomáha pri overovaní, či je vytvorená vzorka schopná splniť zákaznícke CTQ.

Ak je CPK iba krátkodobý, PPK sa používa dlhodobo. Keď Index spôsobilosti procesu ukazuje, ako sa bude procesu dariť v budúcnosti, Index výkonu procesu ukáže, ako sa proces vykonával v minulosti. Je tiež zrejmé, že proces bude v CPK v stave kontroly, kde to tak nie je.

Na rozdiel od CPK nemožno PPK použiť na predpovedanie budúcnosti, pretože proces v PPK nie je v stave kontroly.

Index spôsobilosti procesu sa vypočíta odhadom štandardnej odchýlky. R-bar/d2 je vzorec používaný na výpočet CPK. Na druhej strane, Process Performance Index sa počíta pomocou normálnej formy štandardnej odchýlky. Odmocnina alebo odmocnina súčtu druhých mocnín delená n-1 v štandardnom vzorci používanom na výpočet PPK.

Zhrnutie

1. Ak PPK znamená Process Performance Index, CPK znamená Process Capability Index.

2. CPK je opatrenie, ktoré hovorí o tom, ako blízko je organizácia pri dosahovaní cieľa a do akej miery je organizácia konzistentná s ohľadom na priemerný výkon. PPK pomáha pri overovaní, či je vytvorená vzorka schopná splniť zákaznícke CTQ.

3. Keď Process Capability Index ukazuje, ako sa bude proces vyvíjať v budúcnosti, Index výkonnosti procesu ukazuje, ako sa proces vykonával v minulosti.

1. Proces bude v stave kontroly v CPK, kde to tak nie je.

2. Na rozdiel od CPK nemožno PPK použiť na predpovedanie budúcnosti.

3. Ak je CPK iba krátkodobý, PPK sa používa dlhodobo.

Prečítajte si viac o: , ,