Разлика между течни унции и унции

Течни унции срещу унции

Има много продължаващо объркване между термините „течни унции“ и „унции“. Това е така, защото в света се използват различни системни измервания като Метрична система, английски, обичайни за САЩ, имперски, естествени единици и нестандартни единици. Освен това трябва да се разбере дали измерваният предмет е в течна или суха форма, тъй като измерването на теглото и обема са две различни неща.

В тази връзка две измервания често се злоупотребяват от мнозина - унция течност и унция. В най -простото си възможно обяснение, течна унция (съкратено като fl. Oz.) Се използва за измерване на течности, докато унция (съкратено като oz.) Е за сухи измервания. Това ни дава идеята, че една унция течност е измерване на обема, докато другата е измерване на теглото.

В общите приложения повечето са наясно колко голяма е обикновената битова пинта. Една пинта (английска мерна единица) всъщност е равна на 16 унции флуид (обичайно за САЩ). Друг пример е лирата (обичайна американска обичайна или имперска единица). Един паунд (съкратено като lb.) е равен на 16 унции. Трудно е да се припокриват или свързват измерванията на унция течност (обем) с унция (тегло). Това означава, че не е възможно веднага да се определи теглото на определена материя само от даден обем сам по себе си. Първо трябва да определите плътността на течността, за да знаете нейното тегло. Така че преобразуването на течна унция в единици тегло трябва да включва плътност във формулата. Ако говорим за една флуидна унция вода, съответната й унция е приблизително 1.043 - давайки около 1: 1 съотношение. Но в други течности разликата може да стане много значителна.

Терминът „унция“ е с латински произход от думата „uncia“, което означава „дванадесета част“. Може да се използва и в няколко различни системи за измерване, но най -широко използваните системи за „унция“ са международната тройунция и международната унция avoirdupois. Това предполага, че една унция avoirdupois е приблизително 28.3495231 грама. По същия начин използваме две системи за измерване на унции течности. Например, една единица течна унция е приблизително 29,5735297 ml. използвайки американската обичайна система, докато тя е само приблизително 28 ml. използване на имперската система. Това кара да се моли за използването на една единна, стандартна система за измерване, която не е напълно приложима днес.

Резюме:

1. „Унция“ има „унция“. съкращение, докато „течна унция“ се съкращава като „fl. унция. ” 2. Една унция измерва теглото, докато флуидната унция измерва обема. 3. Един паунд е равен на 16 унции, докато една пинта е равна на 16 унции течност. 4. Един ет. унция е равен на 29,5735297 мл. използване на обичайната система на САЩ. 5. Една „унция“. е приблизително 28,3495231 грама, използвайки международната система avoirdupois.

4 коментара

  1. Много добре, старателно направено.

    Пенсиониран метеоролог.

    • Знам, че това е стар отговор, но имате предвид пенсиониран метролог? Като например, защитник на метричната система?

  2. Е, има „една единна, стандартна система за измерване“, проста и лесно разбираема, базирана на 10 -те, а не на 12 -те или 16 -те и е „напълно приложима днес“ по целия свят, нарича се метрична система.

Вижте повече за: