Разлика между самоуважението и самочувствието

Самоуважение срещу самоувереност

В психологията самоефикасността е способността ви да бъдете продуктивни и да изпълнявате определени задачи. Въпреки това няма да можете успешно да изпълнявате ежедневните си задачи или дори да противодействате на стреса на живота си, ако не сте оборудвани с други умствени способности като самочувствие и самочувствие. Причината, поради която мнозина се объркват с тези две понятия, е, че човек с високо самочувствие често също ще има високо самочувствие и обратно. Това обаче не е вярно за всички.

Самочувствието се дефинира като твърдата вяра в зависимост от някого или нещо, конкретно от себе си. Произхожда от латинската дума „confidentia“, която буквално означава „да имаш доверие или вяра“. Това също е вид самоувереност относно способността ви да успеете в почти всичко. Вие сте в състояние на сигурност, характеризиращо се с проява на спокойствие и липса на съмнение в себе си. Когато сте уверени в себе си, най-вероятно сте сигурни във вашите способности или способности да правите почти всичко в общия смисъл.

Идвайки от латинската дума „estemare“, която означава „да оценявам“ или „да оценявам“, уважението или самочувствието са различни, защото изобразяват вашето собствено мнение за вас самите. Повечето речници определят самочувствието като чувство за собствено достойнство, самоуважение, самоувереност, самодоволство, гордост, самодоволство и дори го определят като определен вид увереност в собствените ви присъщи способности.

С прости думи, самочувствието е как оценявате себе си. През повечето време човек ще дойде да го сравнява с друг човек. Номерът тук е как да се сравните с тях. Ако смятате, че сте също толкова интелигентни, обичани, успешни или привлекателни като тях, тогава най-вероятно ще имате добро самочувствие. Ако обаче се обвинявате като принадлежащи към по-ниско ниво от останалите, това ще се отрази негативно на самочувствието ви. В резултат на това може би мислите да угаждате на другите, само за да спечелите приемане от тях. Трябва да направите това, защото се чувствате унизени от себе си. Често сте депресирани и винаги се стремите да станете съвършени. Това са ясни индикации за ниска самооценка или самочувствие.

От друга страна, когато имате високо самочувствие, ще можете да знаете как или кога да кажете „Не“ или „Да“, когато е подходящо. Можете също така да изпитате радостта много по -лесно. На всичкото отгоре, човек с добро самочувствие все още е в състояние да се чувства добре за себе си, независимо от физическия вид, състоянието в обществото, богатството или успеха в отношенията.

Резюме:

1. Самоувереността е твърдо убеждение за надеждност или вяра в собствените способности. 2. Самоувереността се характеризира с липса на съмнение в себе си и спокойствие. 3. Самоуважението е чувството за собствено достойнство или гордост. 4. Самоуважението се характеризира с това, че все още се чувстваш добре за себе си, независимо от външния вид, връзката, статуса и личното състояние.

Вижте повече за: