Разлика между машиностроенето и електротехниката

Механика срещу електротехника

Инженерството е много широка дисциплина. Тя включва научни, математически, икономически, социални и практически приложения в нейната цел да намери начини и да създаде неща, които могат да помогнат за подобряване на живота на човека и да улеснят неговите задължения.

Има четири основни инженерни клона, а именно:

Химическо инженерство, което включва използването на химически принципи при производството и проектирането на нови материали и горива. Гражданско инженерство, което включва проектиране и изграждане на сгради, пътища, мостове и водна инфраструктура. Машиностроене, което включва проектиране на енергийни, енергийни и оръжейни системи, самолети и транспортни продукти и друго оборудване. Електротехника, която включва проектиране и проучване на електроника, захранване и електрически системи.

Електротехниката стана известна в началото на 16 век. В началото на 17 -ти век той става по -популярен със забележителните приноси на Джордж Ом, Майкъл Фарадей и Джеймс Кларк Максуел. Той се занимава с използването на електричество за предаване на енергия. Той може да включва областта на електронното инженерство, тъй като използва и управление на мощността и двигателя. Има много поддисциплини като:

Енергетика, която се занимава с производството, преноса и разпределението на електроенергия. Контролна техника, която се занимава с моделирането на динамични системи и контролери. Електронно инженерство, което е проектирането и тестването на електронни схеми. Микроелектроника, която е производство на компоненти на микро верига. Обработка на сигнали, която е анализ и манипулиране на сигнали. Телекомуникационно инженерство, което се занимава с предаването на информация по определени канали. Инструментално инженерство, което е проектирането на устройства, които измерват налягане, дебит и температура. Компютърно инженерство, което е проектирането на компютри и компютърни системи.

Машиностроенето, от друга страна, има тези поддисциплини:

Механика, изследване на силите и тяхното въздействие върху материята. Кинематика, изследване на движението на обекти и системи. Мехатроника и роботика, проектирането и създаването на хибридни системи и роботи. Структурен анализ и анализ на отказ, изследване как и защо обектите се провалят. Термодинамика, изследване на енергията. Технически чертеж (Drafting) и CNC, проектиране и създаване на продукти. Нанотехнологии, създаването на микроскопични устройства.

Машиностроенето използва физика и наука при анализиране, проектиране, производство и поддръжка на механични устройства и системи. Машинните инженери използват топлина и механична енергия за производство на машини и инструменти. Той се развива по време на индустриалната революция от 18 -ти век и след това се развива в много по -широка област с напредването на технологиите. Той също така работи заедно с други инженерни области, особено с електротехниката.

Резюме:

1. Електротехниката е проектирането и изучаването на електроника, електроенергия и електрически системи, докато машиностроенето е проектирането и изследването на енергия, енергия, оръжейни системи, самолети и транспортни продукти и друго оборудване. 2. Електротехниката е един от основните отрасли на инженерството, който се занимава с използването на електричество за предаване на енергия, докато машиностроенето се занимава с проектирането, производството и поддръжката на механични устройства и инструменти. 3. И двете могат да включват областта на мехатрониката и роботиката, но електротехниката също се занимава с електроника и телекомуникации, докато машиностроенето също се занимава с нанотехнологии и разработване.

12 коментара

 1. това е чудесно, всеки ученик на Дий прочете това

 2. Тази страница показва много впечатляващи точки за машиностроенето и електротехниката и разликата между тях. Машиностроенето е свързано с въздухоплавателни средства, оръжейна система, електроенергия и т.н., а електротехниката е свързана с електрическа система, електроника и т.н. И за постигане на целите на инженерството бих предложил Gyanpeeth Polytechnic, един от най -добрите частни колежи в Делхи. Gyanpeeth Polytechnic има опитни факултети с тях и предлага дипломни курсове по инженерство. Така че, студенти, моля, посетете Gyanpeeth Polytechnic за успешен инженер. Със специални оферти за SC, ST, OBC и жени.

 3. Удивително беше приятно. Лесно да се учи и разбира.tnk u

 4. хубав институт.

 5. Удоволствие да се учи

 6. Добре е да знам

 7. Благодаря, взех решение коя кариера да следвам

 8. Благодаря много. Това наистина ми помогна.

 9. Heloo коя кариера е най -добрата машиностроене или електротехника

 10. Благодаря ви за помощта .. Сега трябва да си направите ясна кариера.

 11. Наистина се оценява, че сте представили тези данни тук, обичам цялата споделена информация. Ще бъде много полезно да разберете разликата между машиностроенето и електротехниката! Страхотен пост за споделяне !! Това е прекрасен и информативен пост. Посетете този Bencableelectrical.co.nz За жизненоважна информация, която може да бъде използвана отново от всеки

 12. Търсих тази информация, свързана с такава разлика между машиностроенето и електротехниката. Наистина облекчихте работата ми, като публикувахте тази статия, харесаха ви и писателските умения. Моля, продължавайте да споделяте повече, бих искал да прочета повече от вас! Ако търсите същата ценна информация, можете също да посетите Mikesparky.co.nz

Вижте повече за: