Разлика между адиабатични и изентропни

Адиабатичен срещу Изентропичен

Терминът адиабат е от гръцки произход, като ако се преведе, обикновено означава непроходим. По този начин, това е един от най -важните процеси в термодинамиката, който се характеризира с липсата на топлообмен от или към течността, върху която се работи.

Известен също като изокалоричен процес, адиабатният процес също се разглежда като нещо, което попада директно под самия изокалоричен процес. Терминът адиабат може също да опише граница, при която ако границата е изолирана, тогава границата ще стане непроходима за пренос на топлина. Друго описание може да бъде и за температурите на пламъка, при които се казва, че температурата на пламъка е адиабатна, ако няма значителни топлинни загуби в околната среда.

Адиабатът може да опише и вид отопление или охлаждане. Промяната на общото налягане на газа се дължи на адиабатичните температурни промени, тоест да се гарантира, че няма добавяне или изваждане на каквато и да е форма на топлина.

При адиабатично нагряване това явление възниква по време на повишаване на налягането на газа поради някои променливи, които се случват в непосредствената му среда, както в случая с буталото. При дизеловите двигатели принципът на адиабатно отопление се използва така, че да запали бензина. Обратно, има и такова нещо като адиабатно охлаждане, при което налягането на веществото е намалено. Въпреки това, този процес не изисква течности.

Адиабатните процеси могат да бъдат обратими и необратими. Като се имат предвид променливите δQ като енергията, която системата ще спечели чрез нагряване, Т е за температурата на системата и dS означава ентропия; ако е последният (необратим адиабатичен процес), тогава δQ се казва равен на 0, но не е равен на TdS. При писането на израза той ще се появи като δQ = 0â ‰ TdS, тъй като TdS е по -голям от 0 (TdS> 0). Пример за това е, когато газът може да се разшири във вакуум. Обратно за обратимия процес, всички променливи са равни. Поради това променливите се изразяват като δQ = 0 = TdS. За този случай този процес ще бъде известен също като изоентропен (понякога наричан изоентропен процес).

В обобщение:

1. Адиабатният процес е процесът, при който няма абсолютно никакви топлинни загуби и печалби в течността, върху която се работи, докато изоентропният процес все още е адиабатичен процес (няма пренос на топлинна енергия) и е обратим тип (без промяна на ентропията).

2. Адиабатичният процес може да бъде обратим и необратим, но изоентропният процес е конкретно обратим адиабатичен процес.

1 коментар

  1. моето питане е неававатична промяна на q = o и в изоентропно q/t = 0, това означава, че промяната на q = 0 тогава ще бъде q/t = 0 защо не?

Вижте повече за: