Różnica między radiologią a radiografią

Radiologia a radiografia

Radiologia definiowana jest jako gałąź medycyny wykorzystująca związki radioaktywne oraz promieniowanie elektromagnetyczne lub fale dźwiękowe w diagnostyce i leczeniu chorób. W diagnozowaniu choroby wykorzystuje techniki obrazowania radiologicznego, takie jak zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i ultrasonogram.

Jeśli dana osoba chce studiować radiologię, musi ukończyć studia i przejść do szkoły medycznej. W trakcie stażu rezydencyjnego musi specjalizować się w radiologii, ponieważ radiologia jest specjalnością medyczną, podobnie jak neurologia, urologia i interna. W trakcie stażu rezydencyjnego musi zdać egzamin komisyjny fizyki medycznej, a po rezydenturze musi zdać egzamin American Board of Radiology (ABR) lub American Board of Physician Specialties (ABPS) w celu uzyskania akredytacji i Licencja. Następnie może albo rozpocząć wykonywanie swojego zawodu, albo może przejść do stażu naukowego w takich podspecjalizacjach radiologii, jak; medycyna nuklearna, radiologia dziecięca, radiologia piersi i kobiet, czy radiologia interwencyjna.

Z drugiej strony radiografia to proces wykonywania zdjęć ciała za pomocą promieniowania, aby pomóc w prawidłowej diagnozie choroby. Jest to bardzo istotna część nauk medycznych, ponieważ radiolodzy opierają swoją diagnozę na tych obrazach. Radiografia daje również lekarzom podstawę do skutecznego leczenia dolegliwości pacjenta. Wykorzystuje promienie rentgenowskie do tworzenia wyraźnych obrazów nawet najgęstszych obszarów ciała. Wykorzystuje energię magnetyczną do pozyskiwania obrazów, które są następnie wyświetlane na ekranie komputera .

Istnieje kilka innych rodzajów procedur radiograficznych, które wykorzystują bardziej zaawansowaną technologię, takich jak fluoroskopia, która wykorzystuje technologię noktowizyjną, tomografię komputerową (CT), która wykorzystuje specjalną maszynę skanującą, która może wytwarzać obrazy 3D.

Medycyna nuklearna polega na wprowadzaniu do organizmu pacjenta substancji radioaktywnych , które emitują promieniowanie rejestrowane przez kamerę i zapewniają lekarzom bardzo wyraźny i dokładny obraz funkcjonowania narządu. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI), ultradźwięki i mammografia to również rodzaje procedur radiograficznych. Radiolodzy nie są w stanie postawić dokładnej diagnozy dolegliwości bez pomocy radiografii, ani nie mogą zapewnić właściwych procedur leczenia, jeśli nie mają odwzorowania stanu narządów pacjenta. Radiologia i radiografia współpracują ze sobą w celu zapewnienia pacjentom właściwej diagnozy i leczenia.

Streszczenie:

1.Radiologia to specjalistyczna dziedzina medycyny, natomiast radiografia to technologia stosowana w medycynie. 2.Radiologia to diagnostyka i leczenie chorób, natomiast radiografia to wytwarzanie obrazów narządów ciała, które stanowią podstawę dla radiologów w diagnostyce i leczeniu niektórych dolegliwości. 3.Radiologia zajmuje więcej czasu na naukę, ponieważ tylko osoby, które ukończyły studia medyczne, mogą specjalizować się w radiologii, a do studiowania radiografii potrzebny jest tylko dyplom ukończenia szkoły średniej . 4. Technologie takie jak MRI, USG, mammografia, tomografia komputerowa, prześwietlenie i medycyna nuklearna są wykorzystywane w radiografii do robienia wyraźnych obrazów, które są następnie oceniane przez osoby zajmujące się radiologią.

1 komentarz

  1. Dobrze wyjaśniony artykuł wyjaśniający różnicę między radiologią a radiografią! Czy możesz prosić o najlepszą książkę o radiologii?

Zobacz więcej o: