Różnica między diakonów i starszych

Diakonami vs Starszych

Większość z nich nie wie, że starszy i diakon są dwie różne osoby lub biura. Wiele zakładać, że są one takie same lub, że różnica między nimi nie jest tak istotne. Należy jednak uznać, że te dwa urzędy zostały specjalnie wyznaczone przez Boga, ponieważ Jego Kościół ma być lub zarządzanych przez różne osoby z różnych prezentów, specjalizacji i umiejętności.

Można uznać za starszy kościół jeżeli jest on duchowo dojrzewać. Oznacza to, że został on pielęgnowane wypukłe w celu służenia Panu. Nie oznacza to jednak, że jeśli ktoś jest już na tyle stary, jak w jego 50s lub 60s, że jest on natychmiast kwalifikacje, aby stać się starszy. Osoby te powinny być jak apostołów i proroków, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w służbie duchowej.

Starsi są nadzorcy kościoła. Termin „starszy” jest związane z greckiego słowa „Episkopos”, które odnosi się do urzędu biskupa, a osoba posiadająca ten urząd. Oni mają za zadanie wspieranie, zachęcanie i kierowanie niższy urząd diakonów.

Diakoni są odpowiedzialni za pomoc proboszcza przez karmienie mniej szczęścia, przejęcie budynku kościelnego, dystrybucji towarów, a nawet pomaga radzić sobie z wdowami. Ich obecność daje czas na proboszcz na inne działania, takie jak modlitwy i postu. Ten ostatni byli tymi, którzy wyznaczeni nowych diakonów dla Kościoła w ogóle. Diakoni są sługami Kościoła. Zostały one wywołał do służby duchowej.

W Piśmie Apostolskich Paweł mianował nowych proboszczów do nadzorowania kościoła. W szczególności w rozdziale 6 werset 2, stwierdza się, że „Wtedy dwunastu nazywa się mnóstwo uczniów do nich i powiedział, że nie jest powodem, że powinniśmy zostawić słowo Boże, służyli stołom.” Określenie „służyć” jest stosowany ze szczególnym odniesieniem do „diakonos”. Jest to greckie słowo, które oznacza „kelner lub opiekun”, do którego tytuł „diakon” został wyprowadzony.

W 1 Tymoteusza rozdział 3, kwalifikacje albo starszy lub diakon nie zmieniają się, że o wiele więcej, ponieważ wspomina o kwalifikacji znaków zamiast opisów roli. Dwa (starszy lub diakon) powinny być czci, mieć czyste sumienie, świętą, gościnni, wierny danemu słowu, a nie silnie związane z pieniędzmi i wina.

Streszczenie:

1.W urzędy starszego i diakona są dwa odrębne podmioty. 2.Pastors wyznaczyć starszych natomiast starsi wyznaczyć diakonów. 3.Elders zrobić bardziej duchowy nadzór natomiast diakoni zrobić więcej fizycznej dłoni i legwork kościoła.

10 komentarzy

 1. Dziękuję, że mnie w tym pomóc, bo nie wiem, co błogosławiony za to, że obaj mężczyźni ladys mogłaby be.a diakona lub Mędrców lub tylko mężczyzn Bóg mówi nic na temat kobiet będzie błogosławiony

 2. Dziękuję bardzo za tym istotne informacje.

 3. Jaką rolę decoeness mieć w kościele.

 4. Dziękuję za wyjaśnienie informacyjny. Niech cię Bóg błogosławi.

 5. Gdzie w Biblii jest pozycja deaconess wymienione i kwalifikacji podane?

 6. To wyjaśnienie nie posiada wielu wyznań chrześcijańskich. Wewnątrz moja rękę, Presbyterian Church (USA) i wielu innych wyznań Presbyterian starsi i diakoni są nominowani i powołani do służby, wybrany i wyświęcony aktem zgromadzenia, a nie Pastor. Ponadto, starszych jednoczesnego równy Pasterzy (które nazywamy nauczania lub starsi Ministrów Słowa i sakrament). Pastorzy i starsi razem Przepis pracy na wszystkich szczeblach Kościoła rozeznać wolę Bożą, prowadzić Lud Boży, a excersize opieki duszpasterskiej i nadzoru. Oba są uprawnieni do posiadania jakichkolwiek urząd kościelny w Kościele. To jest uproszczony, ale główną różnicą jest to, gdzie nauczanie Elder koncentruje się na nauczanie i głoszenie orzeczenia Elder koncentruje się na wymagających i mierząc wierność Kościoła (zarówno duże i małe „C”) do Pisma, a zwłaszcza słowa i czyny Jezusa i nasze doktrynalne Confessions. Starsi opowiadają się za rządzących i działać, aby utrzymać Kościół do tych norm.

  Podczas gdy wszystkie trzy wyświęceni urzędy są nazywane i pobierana z duszpasterstwa, diakoni skoncentrować się na tym, jak ich główną troską.

  • Dzięki tak dużo wróg swoje wytłumaczenie, ale wiem, że tam jest inna szczelina pomiędzy diakona i kapłana lub pasterza. Kapłan służyć tylko spraw duchowych natomiast diakoni służyć zarówno w sprawach duchowych i społecznych; wiedząc, że człowiek, zarówno duchowe i social.Thanks

 7. Za pierwszym razem, znając warunki. Dziękuję.

  • Dziękuję Bogu za to że pozwoliłeś mi przeżyć promieniowania i chemioterapii zabiegi, proszę dać mi przetrwać After Effects

 8. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie! 🙂

Zobacz więcej na temat: