Разлика между вкоренени и некоренирани телефони с Android

Вкоренени срещу некоренени телефони с Android

Дискусията е за разликите в вкоренените и неизкоренени телефони с Android. Има много разлики между двата типа, които ще бъдат обсъдени в дискусията.

Вкореняването на устройство с Android получава контрол върху основното меню, където е изграден ROM за устройството. Можем също така да получим пълен контрол над устройството и можем да получим пълното архивиране на данни, но неукоренените устройства са произведените устройства, а горният слой е изграден върху ROM, за да го направи специфичен за компанията като Samsung, HTC и т.н.

Вкореняването ни позволява да инсталираме приложения от пазара, които не са съвместими или не им е позволено да работят в устройството, но в неукоренено устройство не можем да инсталираме тези приложения лесно, както с вкоренено устройство.

В вкоренено устройство можем да добавим възможно най -много операционни системи, тъй като имаме ROM контрол, за да можем да го мигаме и можем да имаме повече от една операционна система. В некоренените устройства не можем да имаме повече от една операционна система, тъй като можем да актуализираме само когато производителят е издал актуализация, тъй като операционната система е оригинална, докато в вкоренените устройства тя е пиратска.

Вкоренено устройство вече не е приложимо за гаранционни и оригинални актуализации от производителя, тъй като операционната система вече е напукана, но неукоренените телефони могат да бъдат актуализирани от издаването на актуализации за устройството от производителя.

Трябва да се внимава при вкореняване на устройство, защото ако се обърка, не можем да върнем устройството в първоначалното му състояние и като вкореним устройство, правим операционната система и ROM нестабилни.

В вкоренени устройства можем също да увеличим живота на батерията чрез управление на паметта на устройството, но оригиналната операционна система вече не е налична. Много може да се направи чрез вкореняване на устройство, но трябва да се внимава, тъй като ако нещо се обърка, устройството вече не се използва.

За да обобщим дискусията:

Вкореняването може да даде на потребителя пълен контрол на достъпа. Множество операционни системи могат да бъдат превключени в вкорененото устройство Актуализациите не са налични в коренираното устройство, но неукоренените устройства се подлагат на актуализации. могат да бъдат взети в вкорененото устройство въз основа на нашите нужди Некоренените устройства са истински устройства Вкореняването може да доведе до нестабилност на ROM

1 коментар

  1. Укоренено устройство за настройка

Вижте повече за: , ,