Разлика между лодки и кораби

Думите „лодка“ и „кораб“ често се използват взаимозаменяемо в общ контекст. В крайна сметка и двете се отнасят до една или друга форма на воден съд или моторизиран плавателен съд, който превозва хора или товари през масивни водни обекти. Попитайте обикновен човек и той вероятно ще каже, че корабът е относително по -голям кораб от лодка. Всъщност първото нещо, което идва на ум, когато говорим за разликата между двете, е размерът на съда. Хората често мислят за корабите като за океански плавателни съдове, които плават по необятния океан, а лодките за рибарски лодки, които рибарите използват, за да ловят риба в морето, реката или езерото. Има обаче някои ключови точки за разграничение, които ясно отделят кораб от лодка и обратно.

Какво е лодка?

Лодка е малък воден съд с широк спектър от типове и размери, предназначен за пътуване по водни обекти, обикновено по вътрешни водни пътища като реки или езера. Данните сочат, че хората за пръв път са стъпили във водите още през 16 000 г. пр. Н. Е. В Европа, Азия и Африка на четири различни форми на плавателни съдове: копачки, салове, кожени лодки и кораби с кора. Земянките се смятаха за най -старите форми на лодки; всъщност се смята, че 3 -метровото „Pesse kano” е най -старата известна лодка в света. Лодките са били използвани за транспорт през цялата история, но са били използвани и за други цели, като търговия, пътувания, риболов и т.н. Лодките, които познаваме отпреди, се развиват през вековете, тъй като новата технология позволява по -напреднали и смели дизайни. Обикновено лодките в съвременния контекст могат да бъдат разделени на три основни типа: пилотирани лодки, ветроходни плавателни съдове и моторни лодки.

Какво е кораб?

Корабите са сред най -старите видове транспорт точно като лодките и се смята, че са построени за първи път преди хиляди години. За разлика от лодките, корабите са големи океански плавателни съдове, които плават по дълбоките водни пътища, превозващи хора и товари по море. През цялата история на плаването корабите са били използвани до голяма степен за транспортни цели, но също така са използвани за търговски риболов, спорт, развлечение, военни цели и др. Корабите са относително много по -големи от лодките, но няма общопризнато разграничение между двете форми на водни съдове. По -голямата част от корабите, които обикалят водните обекти, включват военни кораби, товарни кораби, контейнерни кораби, петролни танкери, превозвачи на суровина, химически превозвачи, пътнически кораби, яхти и т.н.

Разлика между лодки и кораби

Размер

- Основната разлика между двете е размерът на съда. Лодка е малък воден съд с широк спектър от видове и размери, способен да понася по -малки товари. Корабът, от друга страна, е значително по -голям кораб, който плава по необятните океани и е способен да превозва хора и товари по море.

Оперативна зона

-Лодките обикновено се правят за пътуване по водни обекти, обикновено по вътрешни водни пътища като реки или езера или крайбрежни зони. Те са проектирани да работят върху ограничени водни площи. Корабите, от друга страна, са морски кораби, които обикновено пътуват и работят по океана.

Видове

-Лодките могат да бъдат категоризирани в пилотирани лодки, ветроходни плавателни съдове и моторни лодки с двигател. Лодките са достатъчно малки, за да се носят на борда на кораб. Лодките обикновено включват риболовни лодки, палубни лодки, лодки с лодки, къщи за лодки, заливни лодки, бегачи, лодки и др. Корабите, от друга страна, се класифицират главно въз основа на товара, който превозват като насипни превозвачи, пътнически кораби, нефтени танкери, военноморски кораби, обслужващи кораби и т.н.

Дизайн

- Лодките са обикновени водни плавателни съдове с прост дизайн и по -малки машини и конструктивни сложности. Корпусът е основният структурен компонент на лодката, поне в повечето случаи, което компенсира капацитета и плаваемостта. Лодките обикновено са по -лесни за изграждане и са по -евтини, без звънци и свирки. Корабите, от друга страна, са съвременни водни плавателни съдове със сложен дизайн и машини, заедно с модерните технологии за безопасност, стабилност и навигация. Корабите са изключително издръжливи кораби, предназначени за превоз на тежки товари и плаване в открито море на дълги разстояния.

Екипаж

- Една от основните разлики между кораб и лодка е екипажът. Първият е голям, сложен кораб, който изисква екип от квалифицирани техници, моряци, навигатори и инженери за работа. И има високопоставен служител, наречен капитан, който отговаря за безопасността на кораба и неговия екипаж. Екипажът на лодката, от друга страна, зависи от размера на лодката. Това може да бъде само един човек или екип от множество членове в зависимост от размера на плавателния съд и неговото предназначение.

Лодка срещу кораб: Сравнителна таблица

Резюме

Накратко, воден съд само с една палуба е лодка, докато кораб с повече от една палуба може да се разглежда като кораб. Технически погледнато, корабите са големи, издръжливи и усъвършенствани водни съдове с изключително голяма товароносимост и с всички съвременни машини и технологии за безопасност и корабоплаване. Просто казано, кораб може да превозва една или много лодки, докато лодка не може да носи пълноправен кораб. Лодката има сравнително по -опростен дизайн със сложни машини и технологии и ограничен екипаж от по -малко хора, в зависимост от размера и предназначението на кораба.

Вижте повече за: ,