Разлика между дихотомия и трихотомия

Дали човешките същества са направени от три части на тялото, състоящи се от тяло, душа и дух или от части от тяло, състоящи се от тяло и душа? Това се основава на различни теории, дихотомия и трихотомия. Докато вярванията на хората могат да варират в зависимост от съставките на човешките същества, разбирането за разликата между дихотомията и трихотомията е от първостепенно значение.

Какво е дихотомия?

Това е библейски християнски възглед, че човекът е съставен от две части, тялото и духа. Хората, които вярват в трихотомията, вярват, че физическото тяло свързва хората със света. Те също така вярват, че духът е част от душата, която свързва човешките същества с Бога.

Какво е трихотомия?

Това е убеждението, че човекът е съставен от три части - тяло, душа и дух. Вярващите в трихотомията вярват, че физическото тяло свързва хората с физическия свят. Те също така вярват, че душата е същността на битието и че духът свързва хората с Бога.

Прилики между дихотомия и трихотомия

  • И двете твърдят, че човекът се състои от плът и дух

Разлики между дихотомия и трихотомия

Определение

Дихотомията е библейски християнски възглед, че човекът е съставен от две части, тялото и духа. От друга страна, трихотомията е вярата, че човекът е изграден от три части - тяло, душа и дух.

Природата

Запалените вярващи в дихотомията вярват, че физическото тяло свързва човешките същества със света и духът е част от душата, която свързва човешките същества с Бога. От друга страна, запалените вярващи в трихотомията вярват, че физическото тяло свързва хората с физическия свят, душата е същността на битието и че духът свързва хората с Бога.

Дихотомия срещу трихотомия: Сравнителна таблица

Резюме на дихотомия срещу трихотомия

Дихотомията е библейски християнски възглед, че човекът е съставен от две части, тялото и духа. От друга страна, трихотомията е вярата, че човекът е изграден от три части - тяло, душа и дух. Докато дихотомията срещу трихотомията се опитва да установи дали духът и душата са различни аспекти на човешката природа, и двете теории остават библейски правдоподобни.

Вижте повече за: ,