Разлика между християни и мюсюлмани

Християни срещу мюсюлмани

Християните и мюсюлманите са различни в много отношения. Християните следват християнството, докато мюсюлманите следват исляма. Християните и мюсюлманите също имат различни върховни същества, на които се покланят. Християните се покланят на Бог, докато мюсюлманите се покланят на Аллах. Друга разлика между тези двама религиозни последователи е тяхното място за поклонение. Докато мюсюлманите хвалят и се покланят на своя Бог в джамията, християните, от друга страна, се покланят на своя Бог в църквата. Християните и мюсюлманите също имат различно убеждение, когато става въпрос за човека, когото смятат за свой Спасител и пророк. Докато християните имат Исус за свой Спасител, мюсюлманите, от друга страна, имат Мохамед за свой пророк. Що се отнася до техните проповедници, християните имат своите свещеници, докато мюсюлманите имат своя имам. Християните и мюсюлманите имат различен символ и в своите религии. За мюсюлманите те имат полумесец и звезда, докато християните имат кръст. Християните и мюсюлманите също имат различия в писанията, на които основават вярата си. Християните следват Библията, докато мюсюлманите следват Корана.

Християните и мюсюлманите имат различия и по отношение на техните подрелигии. Въпреки че както християните, така и мюсюлманите имат различни сектори или подрелигии, които правят двете общности по-разнообразни, що се отнася до вярванията, техните подрелигии се различават също така, както съответно от основните им религии, християнството и мюсюлманите. За християните те имат подрелигии като: Римокатолическа, протестантска, източноправославна църква и много други. От друга страна, някои мюсюлмани следват сунитски ислям, шиитски ислям или суфистки ислям.

И двамата религиозни последователи имат много разнообразна общност поради различните подрелигии, както бе споменато по-горе. Наред с тези много подрелигии, има и много обичаи, които се спазват. Мюсюлманите показват своята вяра и поклонение чрез Петте стълба на исляма. Първият стълб е свидетелство, което включва вероизповедание, което трябва да се прочете под клетва. Това вероизповедание е за почитане само на Аллах и на никой друг Бог или същество. Вторият стълб е молитвата. Мюсюлманите наричат молитвата си салат или салах. Салата трябва да се прави пет пъти на ден. Третият стълб е пост или дъжд, който обикновено се случва през месец Рамадан. В този конкретен месец мюсюлманите постят от храна и напитки и обикновено това се прави от зори до здрач. Четвъртият стълб ще бъде милостиня или закат. Милостинята се счита за религиозно задължение, тъй като те вярват, че богатството им е доверие от благодатта на Аллах. Петият стълб е поклонение или хадж. В този конкретен стълб мюсюлманите се насърчават да отидат на поклонение до град Мека.

Що се отнася до християните, те следват няколко вероизповедания, които изповядват вярата си на Бог. Те също следват Седемте свети тайнства. Тези тайнства биха включвали: Кръщение, Евхаристия, Конфирмация, Свещени ордени, Изповед, Божието помазание и Съпружество. Въпреки че християните също се молят, те все още имат разлика, когато става въпрос за набор от молитви.

РЕЗЮМЕ:

1. Християните и мюсюлманите имат различно Върховно Същество и място за поклонение.

2. Християните и мюсюлманите се различават по своя Спасител или пророк и проповедник.

3. Християните и мюсюлманите се различават по символи и писания.

4. Християните и мюсюлманите се различават по своите подрелигии.

5. Християните и мюсюлманите се различават по своите обичаи.

79 коментара

 1. Който е написал това е невеж. Аллах означава Бог на арабски. Мюсюлманите и християните се молят на СЪЩИЯ Бог, а Исус е Пророк и в двете религии.

  Човекът, който е написал това парче, трябва да направи по -добро проучване. Те ще открият, че има много прилики между християнството и исляма/християните и мюсюлманите. Ясно е, че човекът, който е написал това, иска да се съсредоточи върху различията…. Дори и да не са напълно верни.

  И да, разбирам, че този сайт е за „Разликата между“, но трябва да има отговорност за неточности.

  Много тъжно и много невежо.

  • Прав си 100%. След като прочетох това, бързо се раздразних и постът ви обобщава, благодаря DJ!

   • Някои уточнения. Евреите и християните се покланят на бога на Авраам. Мюсюлманите почитат бога на Ибрахим. Авраам и Ибрахим са едно и също, така че техните богове са еднакви.

    • *въздишайте.

     Както казах, характерът на Бога и в двете религии е напълно различен.

     И как човек може да познае съответно характера на християнския и мюсюлманския Бог? Четенето на Библията и Корана съответно, разбира се.

     Те не са същите. Не можеха да са по -далеч един от друг

     • умствено изостанали или нещо такова, защото тези две религии имат най -общо, отколкото всяка друга две просто ИСЛАМ не вярва в Исус също като БОГ като DJ Аллах е Бог е арабски !! дори името на Исус се променя за арабски, което се казва ISA от християните в Близкия Изток!!!!!!!! още един пример, в случай че не сте разбрали .. МУЗА = МОИСЕЙ ,, отидете да се образовате повече !!!!!!!!

  • Тази статия е направена лошо, но не бих казал, че цялата информация е невярна. И двете религии произтичат от единия Бог, но след това мюсюлманската вяра се е превърнала в една. Те са преработили Бог в нещо друго, което да отговаря на това, което искат. Те са създали фалшив празен ход. Те използват името на Бог, за да правят каквото си искат и са измислили свои собствени насоки, които да им подхождат по -добре. Затова те са създали нова религия.

  • Аз съм християнски римокатолик и това, което казахте Dj, е вярно. (Съгласен съм във всичко, което казахте)

   • Ако сте съгласни с DJ, не сте християнин. Може да си католик. Исус казва, че никой не идва при бащата освен чрез Него. Исус е Бог не просто пророк Той е Божието слово. Моят народ умира поради липсата на знания, каза Той, и бихте могли да използвате малко изучаване на Библията

  • съгласен! това не е правилно и трябва да се разбере, че е погрешно.

  • Грешите. Ние, християните, не смятаме Исус за пророк, а за Спасителя, Божия син, Божия Агнец, така че Бог се е въплътил, дошъл на земята, за да поеме върху себе си греховете на света (дори на неверниците мюсюлмани, които отричат Спасител) .За християните Исус представлява много повече от това, което Мохамед е за мюсюлманите, Исус не може да бъде сравнен с Мохамед. Исус е Бог, тъй като е живял на Земята Той никога не е съгрешавал, Той е бил чист човек като сълза, е бил много добър човек, който е проповядвал само за прошка, който е проповядвал само за прошка, която е направила чудеса (това възкреси хората от мъртвите, които излекувал болните, който е нахранил много бедни, като е умножил риба и хляб за тълпата и че самият Той е роден от Дева, Неговото раждане е пророкувано преди стотици дори хиляди години в Стария Завет, в което се споменава къде ще се роди Месията, че ще се роди от Дева, че ще бъде отхвърлен от израелския народ, който ще направи чудеса и който ще умре и ще възкръсне три дни, изкачвайки се вдясно от Небесния Отец в небесата) и не на последно място Исус беше разпнат, умря и възкръсна на третия ден, както беше пророкувано преди много години преди Неговото идване в света. И сега ви питам мюсюлмани, защо вашият Мохамед е по -висок или поне равен на Исус? Дали Мохамед е направил чудеса? (Разбира се, че не беше, той наистина беше „пророк“ на меча, който уби много хора и подбуди към насилие и омраза), Роден ли е от девица? (Не, разбира се. Той е роден от нормални родители; баща му почина, когато майка му беше бременна с него и тя беше нормална жена) Възкръсна ли от мъртвите? (Не, разбира се. Нямаше ли гробница в Медина в Ал-Масджид ал-Набави?) Беше ли човек без грехове? (Не, залагам, защото самият той поиска прошка от Бог) И друго нещо, което искам да попитам мюсюлманите ... По какъв начин те могат да докажат, че книгите на християните и евреите (християнската Библия с Новия Завет и еврейската Тора със Стария Завет) са били повредени на нейните вярващи, когато в различни части на Мала Азия са открити много ръкописи на древногръцки език, арамейски, еврейски и арабски, удостоверяващи едно и също съдържание както на Стария, така и на Новия завет? И все пак мюсюлманите твърдят, че Коранът е абсолютно съвършен? Казвам друго, четете повече исторически факти, отколкото глупости от книгата му В Корана може да се открият много противоречия: „Кой търпи загуба, ако Мохамед греши? Сура 34:50 заповядва на Мохамед да каже: „Ако се заблудя, аз се заблуждавам само за собствената си загуба“, което е тежка фактическа грешка в Корана, както и противоречи на учението на Корана в редица от други стихове. "

   ”Кой е първият мюсюлманин? Мохамед [6:14, 163], Мойсей [7: 143], някои египтяни [26:51], или Авраам [2: 127-133, 3:67] или Адам, първият човек, който също е получил вдъхновение от Аллах [ 2:37]? ”

   ”Аллах ще възнагради ли добрите дела на невярващите? С. 9:17 и 9:69 ясно казват „не“. Въпреки това, S. 99: 7 предполага да. Нещо повече, С. 2:62 обещава на християните възнаграждение за добрите им дела. Но S. 9: 28-33; 5:17, 72-73 нарича християните идолопоклонници и С. 9:17 е много ясно, че идолопоклонниците няма да получат награда. "

   ”Трябва ли мюсюлманите да проявяват доброта към родителите си? От една страна, Коранът заповядва на всички мюсюлмани да проявят доброта към родителите си, дори и да не вярват [17: 23-24, 31: 14-15, 29: 8 и т.н.]. От друга страна, тя изисква да не показваме никаква любов или приятелство на онези, които се противопоставят на Мохамед, дори ако те са техните родители [9:23, 58:22].

   ”И това просто не се добавя: Сура 4: 11-12 и 4: 176 заявяват коранския закон за наследството. Когато мъж умре и остави три дъщери, двамата си родители и съпругата си, те ще получат съответните дялове от 2/3 за трите дъщери заедно, 1/3 за родителите заедно [и двете според стих 4:11 ] и 1/8 за съпругата [4:12], което се равнява на повече от наличното имение. Втори пример: Един мъж оставя само майка си, жена си и двете си сестри, след което те получават 1/3 [майка, 4:11], 1/4 [съпруга, 4:12] и 2/3 [двете сестри, 4: 176], което отново добавя до 15/12 от наличния имот. ”

   ”Колко ангели разговаряха с Мария? Когато Коранът говори за обявяването на раждането на Исус на дева Мария, сура 3: 42,45 говори за (няколко) ангели, докато той е само един в сура 19: 17-21. (Тази статия получи много мюсюлмански отговори, които са цитирани или свързани и/или обсъдени в края на статията.)

   ”Допълнителни цифрови разминавания Денят на Аллах равен ли е на 1000 човешки години (сура 22:47, 32: 5) или на 50 000 човешки години (сура 70: ​​4)? -Според сура 56: 7 ще има ТРИ различни групи хора на Страшния съд, но 90: 18-19, 99: 6-8 и т.н. споменават само ДВЕ групи. - Има противоречиви възгледи за това кой взема душите при смъртта: Ангелът на смъртта [32:11], Ангелите (в множествено число) [47:27], но също така „Аллах е този, който взема душите (на хората) при смъртта. ” [39:42] Ангелите имат 2, 3 или 4 двойки крила [35: 1]; но Габриел имаше 600 крила. [Сахих Бухари, том 4, книга 54, номер 455] Колко дни са били необходими на Аллах, за да унищожи хората на Аад? Един ден [54:19] или няколко дни [41:16; 69: 6,7] ”

   И списъкът продължава ... Да не говорим за грешки и противоречия относно Исус в Корана

   • всеки има избор !!!!!!! от нас зависи да решим дали ще останем на правилния път или ще се заблудим !! Значи Исус се отказа от живота си, казваш, за да ни спасиш ???? какво ще кажете за изнасилвачите убийци, които умират по този начин, няма да бъдат спасени, глупости !!! Ако Исус беше наистина син на БОГ, за мен смъртта му досега е безсмислена

   • Нека ти го обясня. Ислямът и християнството са еднакви и различни. Аллах означава бог на арабски. Мюсюлманите вярват в един бог и че той няма майка, баща, сестра, брат и т.н.

    Те вярват, че има 12 400 пророци, в които Яков, Йосиф, Исус, Авраам, Мойсей и всички християни пророци вярват. Мюсюлманите просто имат различно име.

    Историите също са същите. Историята за хвърлянето на Йосиф в кладенеца е история, в която вярват мюсюлманите. Мюсюлманите вярват, че Исус не е бил разпнат на кръст, а е бил отнесен в небесата и ще се върне с Имам Махди, за да донесе мир на света.

    Как може да бъде разпнат бог? Как един бог може да има майка? Бог изпрати пророци да вярват в бога и да спрат да се покланят на идолите. По същата причина бяха изпратени Исус, Мойсей и т.н.

    Мохамед в исляма е последният пророк след Исус. Той не е бог, нито е извършил някакви грехове. Исус също не извърши грехове. В Тайната вечеря Исус каза на своите другари, че някой ще го предаде и човекът, който го предаде, беше наказан от Бог.

    Беше му дадено лицето на Исус и всички го мислеха за Исус. Тогава предателят беше убит и Исус беше взет на небесата. Ако Исус беше Бог, той можеше да се въздържи да не бъде убит.

    Мюсюлманите вярват, че Исус е жив и ще дойде с Имам Махди. Ислямът означава мир и тези хора от ИДИЛ искат да унищожат Образа на исляма. Те са убили мюсюлманите. Мразим ИДИЛ.

    Как могат мюсюлманите или някой като ИДИЛ, когато убиват ??? Ако искате да научите за пророка Мохамед (мир на него), прочетете Корана или научете от Уикипедия. Исус и Мойсей се споменават многократно в Корана.

    Това е доказателство, че вярваме в тях. Аз съм 12 -годишно момиче и искам да знаете за исляма. Ако мразите исляма, не мога да променя мнението ви, но моля, просто разберете.

    Искам да променя света по много добър начин. Хората убиват и са много алчни и егоистични. Хората умират и са бездомни. Моля, ако не обединим сили и не помогнем на хората, как ще се промени светът? Не искам да обиждам нито една религия, защото всички те имат свои собствени убеждения.

    • Грешите и това е подвеждащо. Сурата Ихлас осъжда християнската основа, дори твърдението, че той е син на Бог. Аллах не е Яхве !! Аллах по характер е напълно различен от Яхве. В Библията няма ислям, не Мохамед. Според Библията ислямът е като ангел на светлината, който идва да замисли и убие. Прочети го.

    • Добре, прочети библията, ще прочетеш книгата си и ще помолиш Бог да ти покаже коя е истинската Бог да те благослови

  • "Много тъжно и много невежо." Трябва да четете повече и да пишете по -малко.

  • Аз съм мюсюлманин и защо не тук за исляма от мюсюлманин? Мюсюлманите вярват в пророците. Мюсюлманите имат 5 -те основни пророци, наречени пророци на Улул Азм. Те включват: Ной, Авраам, Мойсей, Исус и Мохамед. Ние вярваме, че на Исус е даден инджил (или Библията), а на Мойсей е даден тавраит (или Тора), а на Давид е даден Забур (или псалми), а на Мохамед е даден Коран (или Коран).

   Ние вярваме, че Исус ще се върне, но с Имам Махди (нашия спасител). Ние вярваме в Рая и Ада и Един Бог, който няма отношения като майка, баща, син, дъщеря и пр. Той е единственият. Той е чиста светлина, а не човешко тяло. Молим се 5 пъти на ден и дори не ни е позволено да убием невинна муха.

   Как е свързана ИДИЛ с исляма? Само заради името им не означава, че са мюсюлмани. Самите мюсюлмани ги мразят. ИДИЛ атакува мюсюлмански държави и убива мюсюлмани. Ако можеше всеки да го види!

   Може да съм млад, но не достатъчно млад, за да разпространя това послание.

  • Съгласен съм, че тази статия беше толкова погрешна, ако намерението беше да илюстрира някого, първо трябва да проучите цялата концепция много по -дълбоко и първо да откриете това; АЛЛАХ означава БОГ на арабски език, който религията на мюсюлманите и ислямистите използват при поклонение и молитва и приликите са по -близки от възгледа на писателя

  • Аз съм християнин и не съм съгласен с това, че спасителят на Исус не е пророк, който изяснява това. наистина не го смятаме за пророк

  • Това се нарича сатира. Не е предназначено да се приема буквално, по всяка вероятност напълно обратното. Структурата на композицията е такава, че приликите стават очевидни чрез съпоставяне, въпреки че се твърди, че са различия. Концепцията е известна като хумор, който е изненадващо сравнително нова концепция исторически и както изглежда, не е била широко възприета.

  • Аз съм християнин и съм съгласен, че това е написано лошо, но не съм съгласен, че се покланяме на един и същ бог. Почитам Бога на Библията и Бога на Авраам, Исаак и Яков Бог на Израел, а не богът на Корана Нашият Бог не е измамен и не е способен на лъжи. В него няма измама. Ние вярваме в един Бог, неговото слово, наречено Исус и неговия Свети Дух. Може да има само един Бог, така че ако има различия, един е фалшив бог. Ето защо различията са важни. Много неща могат да бъдат еднакви, разликата ни ги разделя. Няма изискване да бъдеш християнин, освен да вярваш, че Исус е Господ в сърцето си и да признаеш, че е възкръснал от мъртвите и ще дойде отново да съди както живите, така и мъртвите. Съжалявам, че нямате девици, няма обезглавяване, няма изнасилване и няма кости в гроба Му

  • Не Нашите религии НЕ СА СЪЩИТЕ, попитайте някой мюсюлманин. Те с удоволствие ще ви кажат кой е по -добър. Това, което не знае, е, че те са НАПЪЛНО различни и хората като вас не знаят разликата. Последният път, когато проверих, християнството няма екстремистки, радикални социално -политически групи, обвинени в ТЕРОРИЗЪМ. Погледнете, че съществува

 2. Това е НЕПЪЛНО свидетелство. Липсваща фраза тук в свидетелството и изключително важно ”Първият стълб е свидетелство, което включва вероизповедание, което трябва да се изрече под клетва. Това вероизповедание е за почитане само на Аллах и на никой друг Бог или битие ... ...

  … .И ЧЕ МУХАМЕД (АЛБАХ) Е ПОРЕДЕЛНИКА НА АЛЛАХ “.

  Можете да проверите това: http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad или друг сайт, който говори за ISLAM. Благодаря ….

 3. Пост в Рамадан От 1. Храна 2. Пиене 3. Сексуални отношения Кораб

  От здрач до зори….

  Благодаря.

  • гладуване = оставете цялото си желание за бог, например секс с храна ... дори лошо се случи такова сомке или говорене на лъжа или битка с другите

 4. Това е НЕПЪЛНО свидетелство. Липсваща фраза тук в свидетелството и изключително важно ”Първият стълб е свидетелство, което включва вероизповедание, което трябва да се изрече под клетва. Това вероизповедание е за почитане само на Аллах и на никой друг Бог или битие ... ...

  … .И ЧЕ МУХАМЕД (АЛБАХ) Е ПОРЕДЕЛНИКА НА АЛЛАХ “.

  Можете да проверите това: http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad или друг сайт, който говори за ISLAM. Благодаря ….

  Прочетете още: Разлика между християни и мюсюлмани | Разлика между | Християни срещу мюсюлмани http://www.12vn.net/miscellaneous/religion-miscellaneous/difference-between-christians-and-muslims/#ixzz1N3YhQyJY

  както каза брат Ахмед

 5. "За мюсюлманите те имат полумесец и звезда, докато християните имат кръст."

  ِِ По отношение на тези символи те се използват само за изчисляване на времето, показване на месеци и не повече, а не символи, свързани с религията.

  нещо друго ..

  На Рамадан това означава не само гладуване от храна и напитки, а и какво означава това, какво е усещането.

  За да ни накара да се чувстваме бедните на нашия брат мюсюлманин, степента на глада и жаждата и техните страдания и всичко това за удоволствие на Всевишния Аллах.

  проверете този сайт за Мохамед PBUH

  http://www.rasoulallah.net/v2/index.aspx?lang=en

 6. Не можах да подмина написаното по -горе: „Християните и мюсюлманите също имат различни върховни същества, на които се покланят. Християните се покланят на Бог, докато мюсюлманите се покланят на Аллах. "

  Наистина ли?! Ти се шегуваш, нали? Християнството и ислямът (и юдаизмът, що се отнася до това) са монотеистични религии, които се покланят на същия Бог на Авраам - човекът, който почти пожертва сина си. Можете да прочетете за историята на Авраам в Тората, Библията и Корана. „Аллах“ е просто арабската дума за Бог. Основните разлики между християнството и исляма са проявата на благочестие, вярата, че Исус е пророк, а не буквалният Божи син, и вярата, че Мохамед е последният пророк. И християните, и мюсюлманите са единодушни, че Исус ще се върне в съдния ден. Така че без значение коя религия следвате, бъдете добри един към друг.

  • Скъпа Емили О,

   Добре отбелязано, християните вярват в концепцията за троицата, въведена много векове по-късно на християнските съвети http://www.why-christians-convert-to-islam.com СЛЕД като Аллах (Бог) е възкресил Исус (мир на молитвата) (Неговия пратеник и пророк) от Земята до Небето въпреки фалшивото твърдение за възкресението му, представено от християнството.

   Вярно е, че има само един Бог, както беше потвърдено от всички пророци и пратеници, избрани от самия Аллах (Бог). Като потвърждение, Мойсей (с.а.с.) разкрива във Второзаконие 6: 4 и Исус (с.а.) разкрива в Библията Марк 12: 29-30. Съобщението, както беше разкрито (без изискани накити) беше просто: „Чуй, Израел! Господ твоят Бог е ЕДИН БОГ и ще обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с целия си ум, с цялата си сила. ”

   Християните вярват по отношение на концепцията за троицата, че Исус (м.н.) е бог (в християнството по-правилно като „с главни букви“ Бог, Божият Син и Светият Дух, всички еднакви и три в едно).

   Правилно, просто Аллах е арабската дума за Бог. Произходът на исляма започва с Адам (с.а.с.) и продължава през другите пратеници, Авраам, Мойсей, Йоан, Ной, ... Исус, Мохамед (п.б.) и просто за да разкрие посланието на Аллах да вярва в Неговото единство, без равенство, няма родители, няма деца, няма сравними с Него и няма достоен за поклонение освен Него (Сам). Аллах (Сам) е Създателят на Цялата Вселена, Небесата и Земята и всичко, което тя съдържа, и че Той единствен ще бъде Господарят на Съдния ден.

   За по -подробно разбиране и основни различия между християнството, юдаизма и исляма има много литература за всички религии, която е достъпна като средство за просветление, ако искате да четете с „отворен ум“. Призовавам вас и другите, които посещават тази тема, да направят това. Това е всичко, което ви моля да направите (моята уважаема сестра) и всеки друг от другите ми уважавани братя и сестри. Аллах иска само посланието Му към човечеството да бъде предадено истинно и ясно и вие да бъдете съдия. Открих този сайт по подразбиране и моля, разгледайте http://www.islamicbulletin.com и вземете решение за вашия избор.

   Пазете се и Бог да благослови

   • As-salaamu-alaikum /Мир и поздрави на всички

    Уважаеми уважаеми братя и сестри,

    Моля, обърнете внимание, че там, където споменах (в по -ранното си публикуване) като „разкрито“ от Мойсей (с.а.с.) и Исус (с.а.с.), трябваше да се чете като „казано“ или по -скоро по -ясно, както е разкрито от тях чрез Божествените Откровения от Аллах ( Един Бог).

    Моля, обърнете внимание също, че мюсюлманите НЕ вярват в никакви божества, божества, идоли, луна, слънце и всички многобройни богове, въведени от човечеството, свързани с Аллах (Един Бог). Както бе отбелязано, Аллах НЯМА партньор, НЯМА равенство, НЯМА син/и, НЯМА майка, НЯМА предци, НЕ е камък, НЕ е издълбан идол/и, НИКОГА не е ял земна храна, НЯМА човешко същество, има НИЩО, сравнимо с Него и няма НИКОЙ, достоен за поклонение освен Него. Цялата похвала се дължи само на Аллах.

    Глава на благородния Коран

    2: 255. Аллах! La ilaha illa Huwa (никой няма право да бъде почитан, освен Той), Вечно Живият, Този, който поддържа и защитава всичко съществуващо. Нито сънят, нито сънят Го завладяват. На Него принадлежи всичко, което е на небесата и каквото е на земята. Кой е този, който може да ходатайства при Него, освен с Неговото разрешение? Той знае какво се случва с тях (Неговите създания) на този свят и какво ще им се случи в отвъдното. И те никога няма да обхващат нищо от Неговите знания, освен това, което Той пожелае. Неговият Трон се простира над небесата и земята и Той не изпитва умора да ги пази и пази. И Той е Всевишният, Най -Великият.

    2: 256. В религията няма принуда. Наистина, Правият път се е различил от грешния път. Който не вярва в тагут (фалшиви божества и фалшиви водачи и т.н.) и вярва в Аллах, тогава той е хванал най -надеждната дръжка, която никога няма да се счупи. И Аллах е Всезнаещ, Всезнаещ.

    2: 257. Аллах е Уали (Защитник или Пазител) на вярващите. Той ги извежда от тъмнината на светлина. Но що се отнася до онези, които не вярват, техните поддръжници и помощници са Тагут [фалшиви божества и фалшиви водачи и т.н.], те ги извеждат от светлината в тъмнината. Това са обитателите на Огъня и те ще останат в него завинаги

    Благороден Коран Глава 3: 67. Авраам не беше евреин, нито още християнин; но той беше честен човек, който се беше предал (на Аллах) и не беше от идолопоклонниците.

    3:84: Кажи (О, Мохамед): „Ние вярваме в Аллах и в това, което ни е изпратено, и това, което е изпратено до Ибрахим (Авраам), Исмаил (Исмаил), Исхак (Исаак), Я. qub (Яков) и Ал-Асбат [дванадесетте сина на Якуб (Яков)] и това, което беше дадено на Муса (Мойсей), „Иса (Исус) и пророците от техния Господ. Ние не правим разлика помежду си между тях и на Него (Аллах), които сме подчинили (в исляма). ”

    3: 85. И който търси друга религия освен исляма, тя никога няма да бъде приета от него и в отвъдното той ще бъде един от губещите.

    Моля, прочетете Книгата „Как се казва“ от Ахмед Дидат в мрежата (търсене в Google), която трябва ясно да адресира разбирането на човечеството, името на Бог (Аллах), споменато в Библията, било то YHWH, Yahweh, Адонис, Елохим.

    Можете също така да ми пишете на [email protected], за да ви изпратим литература за: Дали учението за Троицата е божествено вдъхновено, какво е името му и всеки друг сравнителен религиозен материал, който да гледате с отворен ум и за да направите своя собствено решение.

    Бог да е доволен от всички нас.

    Поздрави / Уас-салам

   • Благодаря на всички за информацията за тази статия и аз просто се насочих към knovv, ако някой знае hovv много пророци, вярващи в исляма. Това е нещо в предстоящия ми тест в RE Продължавай с публикациите (ур даваш повече информация от самата статия!)

    Благодаря

   • Отец, Син (Исус Христос Спасител) и свети дух са Бог. Да приемеш бащата означава да приемеш неговия единствен син Исус. Има много мъдреци (пророци), но всички пророчества в Библията сочат Исус да бъде наш спасител от всички човешки видове (от семейната линия, до мястото на раждане, до неговата смърт и възкресение). Благословен да бъде тези, които четат Библията и го търсят. Завесата над очите и сърцето може да се повдигне, ако потърсите светлината му. Защо е толкова трудно за хората да разберат, че три могат да бъдат едно? Ако пуснете три капчици вода на едно и също място, образувате една голяма капка вода. Този пример може да е твърде прост за християнин със зряло разбиране за Бога, защото знаем, че Бог има три различни личности. Капките вода на едно място не показват раздялата в пълния си блясък. Това може да се направи само с Бог, но не и с хора (например майката може да бъде и дъщеря, може да бъде и сестра ... това е един човек, където като Бог е един, но въпреки това той е три отделни отделни личности, но един Бог). Така че като нов търсач на Христос, нека примерът на капчиците вода да ви даде представа за истинската природа на Бог, но докато растете във вашата зрялост (разбиране на Библията), ще знаете ролите, които всеки има за цялото човечество. От създателя (Бог) до спасителя (исус) до светия дух (съветник и закрилник и много други роли). Ако искате да научите повече за Бога и християнските вярвания, първо го потърсете. Сърцето ми започна новото ми разбиране за Христос с книгата Йоан в Библията. Не можете да хванете предмет, ако ръцете ви са затворени, същото е със сърцето ви.

  • Попитайте всеки мюсюлманин дали Аллах е същият като християнския Бог или Яхве. И обратно за християнин и евреин.

 7. Между другото, еврейското име за Бог е „Адонай“. Надявам се някъде в този сайт да не публикувате грешката, че евреите се покланят на различен Бог от християните или мюсюлманите.

  • Скъпа Емили,

   Името на Бог „Адонай“ е разгледано в книгата „Как се казва“ от Ахмед Дидат в по -ранното ми публикуване.

   Поздрави

 8. „Християните и мюсюлманите също имат различни върховни същества, на които се покланят“

  Абсолютно заблуден по този въпрос, читателят може да си помисли, че там има повече от един бог и че мюсюлманите следват един бог, докато християните следват друг. Бог е един! почти всички големи религии са съгласни с това, разликата е в разбирането на концепцията за Бог във всяка религия.

  • добър вечер.дебатът за това кой прави това, което изглежда е потискащо.то разкрива, че едното е по -добро от другото.верете на това, което ви кара да се интересувате от Бог не чрез човешки приоритет. Бог да благослови.

 9. Този артилел не прави правосъдие или е писан за маскировка, почти едни и същи неща се слагат в различия, ако наричате нещо по различен начин в различни езици, това остава същото, въпросът е само в езика и разбирането. тази статия е написана само за да ни държи далеч от мюсюлманите, защото имаме толкова много различия, това е пататично, слушайте лекциите на д -р Закир Найк в you tube, които са за християнството и ще получите образование.

  • Този раздел е за вас, за да коментирате как да подобрите тази статия, която е пълна с опростени теологични концепции, които могат да представят погрешен възглед за различните религии

   It is not for you to drop subtle suggestions about the superiority of Islam over Christianity. I can direct you to many youtube videos showing Muslims who convert to Chrisitianity too… Doesn't prove a thing.

   • @Marcus Dude, wtf are you talking about? Not one word of Stephen Randy's comment gives even the slightest suggestion of Islam being superior to Christianity, or anything being superior to anything what-so-ever! You are insane if you actually drew that meaning from commentary strictly about there being a list of things compared to the same list of things in another language. What about that sounds like claims of superiority? You are paranoid and religiously racist.

    • Savannah If you actually know who zakir naik is, you will know that he is an unabashed muslim zealot who believes that infidels (ie non muslims) ought to be converted, failing which be put to the death. He says this stuff in front of TV audiences in a billy grahamesque style.

     Needless to say, im not the one being a bigot here. Dear Mr 'Stephen Randy' thinks one can learn all you need to know about Christianity from the lectures of someone who thinks christians ought to be killed for their beliefs. Cant say im impressed.

     And oh please, “Stephen Randy”? Mohammad here couldn't even pick a more generic Western sounding name to hide behind?

 10. This article is acceptable.

 11. The differences in practice do not justify the differences in belief. This kind of writing spreading around will deepen misunderstanding and promote us-them separation. Please stop writing for the sake of those who genuinely desire to know.

 12. To my Muslim brothers and sisters. I agree with this person who has written this article about us(Christians and Muslims) worshiping different gods. We Worship one god (Allah) as it is called by both Christian and Muslim Arabs as well as for Muslims across the world. Christians cannot worship the same God as Muslims because their god is consists of a holy spirit (that floats around giving guidance), an human incarnation of god (Similiar to Krishna in Hinduism), and a main god that not only had a son but even looks like a man. So, in my opinion saying we worship the same God as these Kaffer is Shrik.

  • Dear “Teresa M Clark”

   You have a fundamentally flawed understanding of the Christian religion. However I agree with you, that Christians and Muslims cannot possibly worship the same God.

   • whatever your arguments, unless you believe that Jesus is the son of God, and accept Him as your savior you will die in your sin and will not come into the kingdom of God.

    • Okay that is utterly rude to a Muslim. I don't want to hurt anyone's feelings or disregard someone's religion. But whoever wrote this article has very little knowledge on the topic. I have seen a lot of horrible comments about my religion but in my religion we learn to have patience and do not hold a grudge to someone. If you look through most of the comments there are no comments disregarding Christianity because as Muslims we do not tolerate this behaviour. We respect others no matter what. I feel many people have made fun of my religion they have said horrible things such as the association between Muslims and Isis. Isis is horrible there to make the Muslim name look bad and they have succeeded, it seem looking through these comments. People have said that the Quran is wrong but they have no proof. Verily Allah will punish those if he wishes to with his ultimate power.

     I came on this website to do my RE homework and all I am seeing is hate for my religion. Like what is wrong with people these days. This could affect me mentally,physically and emotionally. I am a 12 year old who has no control over anything and yet people are saying such horrible things about my religion. But it is not just my religion that is being mocked it is the Christian religion too as this just shows how horrible people can be. I accept that living in this sort of society is horrible nowadays. People can't just keep there thoughts to themselves.

     The point is Don't make fun of others religion. If you don't have any knowledge don't speak like your some sort of big man. Respect others feelings. Think before your fingers touch the screen. This is just a 12 yr old girl trying to fight society. Xx

 13. The God and Allah' s Prophets in Christianity and Islam are the same . only the followers thinking and concepts are little different. When all the prophets [Man who were dear and near to God (Allah) ] accept all each other, and accepts all the holy books of one God (Allah). then we should also not make such differences with each other whoever follows and believes in all the prophets and one God (Allah). The basic concepts are same but only some rituals, practices and culture in the communities are different. Both the communities should try to understand each other because both believes in the same God (Allah).

  The basic difference which i found in both the communities that is, the Muslims believes and accepts the history of Christianity, Holy Bible, God (Allah) and Jesus as a prophet [Messenger of God (Allah) ] but, Christians don't accept and believes in the Muslims concepts and ideologies at all.

  • Christians believe that Jesus is the Son of God, and by virtue of the Trinity, God himself. This is a non-negotiable point of faith.

   For Muslims, Jesus (Isa) was merely a prophet. To Muslims, to proclaim that Isa is God is shirk, an unforgivable sin.

   So the differences are obviously very clear.

   If an “elephant” to me is a creature with six legs and three segmented parts, while an “elephant” to you is a creature that has gills and lives in the sea, are you sure we are talking about the same creature, notwithstanding that both of us call it an “elephant”?

 14. exactly right !!!!! it was written in bible about coming of another prophet. namely ahmad (ahmad). jesus(isa) alaihi-salam said but then the original scriptures were changed by people of that time. they made their own diff versions. one of the real bible is still believed to be preserved in turkey

  • Dear MK ,

   In which part saying in the Bible after Jesus coming another like prophet.??

   Who is came in first ??

   Do you know Jesus born in a Holy way( as muslim also agreed ) But Muhammed born in a sinful way like you and me how came in the world okay .. and Muhammed is praising himself because of HE need to some publicity after his death so he married a small girl when he was in 60 and the girl was in 8 and he used the girl in different way .. and wherever he passing their is he looking more ladies ,like a fucking master general, and like dispossible thing ..

   Nothing special in Islam . The Quran saying to kill others ( JIHAD) but The Bible or any other scriptures in the world is not sayin kill another.

   And The Quran ( muhammed ) helps to his followers for do the immorality like one man can marry maximum 12 ladies and the minimum age limit is 7 year . after he can Talaq ( 3 times to say one lady ) Like A dispossible thing. What a hell is this. ??

   Hindus , Jews, Christians, Jains, Budhas etc .. they are not supporting ( JIHAD, Wives system , Freedom for Women etc. ) but in islam Women considered as slaves of Man.. Why ???Look in Saudi Howmany divorce case and Howmany infants they killed because of there is nobody to care ..

   But these people is not understanding the Real sayings of God..

   Ladies like a bad creature of God in Muslim view there is only one benefit from ladies that is Fucking and Production. hooo.

   Muhammed ( dhphoooooo ) Fucking man.. RK

   • First of all do your research. Don't listen to all the lies you here about Muslims. Cause I am a Muslim girl. That is not how Muslims are treated. And don't disregard our prophet Muhammad (saw) like that. Who do you think you are. You know how utterly disrespectful that is. I am a 12 yr old seeing this about my religion. Does anyone disregard your religion. Your just saying this because Muslims are seen as vulnerable. But you will see who is right on the day of judgement when Allah makes his decision. I will pray to Allah for your forgiveness and maybe you should to. Hopefully you do something good in your life which Allah forgives you for. I am just going to pray and will pray for you to. Xx

 15. We all worship the same God our Father of all, the first causes of all of creation. Islam, has in respect, more in common with the earlier Jewish understanding of God, Allah. The God of Judgment, and Vengeance, and Punishment, and mercy. More of a Fearful, aspect of God. The Jew's, 2000 years ago,and Muslims today, Have an revolution toward the term Son of God. They both, look at it as Blasphemous, to consider yourself, as the Son or Son's Of God. But they have no problem declaring themselves the Children of God, Allah. ” The Chosen People, Of Allah, God. I have Study The Quran for many years now, and I have found it very similar in many aspects of the Old testament of the Bible, Torah. Islam, Like many religions, have various different sec's, denominations within their own religion. They accept Jesus, as Great, prophet, but not as the Son of God, Allah. Islam accept Jesus the prophet's, God, as Allah as their own God, Allah.. Allah is just, another Name For God. They also have been effected by other religions, Like Zoroastrianism, Judaism, Mithraism, Christianity. Similar to all religions of the world, have effected each other in one way or another. Or has come from, a past, and present understanding , Like Hinduism, Pagan to Monotheism.

  The Trinity aspect, of most denomination of the Christianity and Hinduism, was not accept as part of the Islamic Faith, as well as in Judaism, and others The Quran, Koran was the works of the prophet, Mohammad, through the Angel Gabriel from Allah, God. As a New Revelation from God, to the Islamic people, and the world.

  As a Christian, I see the Quran as not so much as a new revelation, but as a repeat revelation of the Old testament. With a small, influenced or an incomplete teachings of Jesus Christ. It seems, Islam received the Messages, and Teaching of Jesus, but on a very limited way. At times with, a bit of distortion, of both Judaism, and Christianity. Now, I do not mean this as an insult, just a personal observation. Please accept my apologies, for I know, as the world does the sensitivity of the Muslim People.

  My question to Muslims, if you accept that Allah, God has given his word and will through Angels, and Prophets. Why do you, have such reluctance in the belief, Of Son, or Sons of God? Or at least the concept, of the teaching of Jesus Christ? Allah, God is our Heavenly Father, and We , All are his Children. The son's and daughters of God. That does not make, us equal, to God, it makes us as part of God, Allah. As a Family of God, from God, the First Cause of Creation itself. Please try to follow me, what I am trying to say. Allah, uses his Children, Prophets, angels to give a revelation of God to his son's and daughters of God. His Children! The Trinity, aspect of God, is mankind attempt to understand, the varying aspects of God. The God of Judgement, The God of Love and Mercy, The God of, the active force, Spirit of God, the word, and the truth, as one God.

  All religions, are mankind's Attempt to understand the Word and the Will of God. No, one Book, or Books can ever contain, the complete and total Revelation of whom God, our Father is. I truly believe, it is our arrogance that our scriptures are the final word of God. Allah's revelation to his children will never stop. God's Truth Is Changeless, mans truth of whom God is, are always changing towards a Higher, and Higher Morality.

  Jesus Christ, Taught us, that the Highest Morality from God is to Love as Allah, Has Loved Us All! God, Allah is Love, so if it does not come from the Love of God. It does not come From God, Allah. I believe, that when, we look to our scriptures for the word of God. The spirit of Truth, which Jesus Christ talked about, is the Love of God, should be our determining factor of discriminating the word and the will of God. From The will, and the Word of mankind within our scriptures.

  Our scriptures, are a evolving revelation, of the will and the word of God to mankind. The morality, and the prejudices of mankind, are an evolving revelation, of a Higher, and Higher morality of the scriptures that we have today. We mankind, come from a world of imperfection, trying to understand the complete word, and will of God. As immature children of God, we can never hope to completely understand the will and the word of God, by ourselves. I truly believe, that it will take all of entirety to truly know our Heavenly Father, Allah, will and word. Some of our brothers, and Sister of the Heavenly Host of God, Aka son's of God, Angels of God have a higher understanding, to the word and the will of God. But even the heavenly Host, aka Sons of God, Angels have imperfection of God, Allah our Fathers will and word of God. Even the heavens, have Had War, were 1/3 of all the Angels, have fallen to the deception of the evil one.

  God, Allah, has created all of Creation with Free Will. God does not want mindless worship of him. Within free will, is the potential of Evil, Sin, error Mistakes. God has given us the right, to be wrong. It is not God,Allah That created evil, it is our own selfishness, our will not God's,Allah's will. It is our duty to find God's perfection through his will to be done. Not our Will, to be done. The problem with mankind, today, and in the past. Is calling mankind's will as Gods Will. Thinking we are the only chosen people of God, and all else are not Gods Children. God, Allah is not Hate, God, Allah Is Love, and Mercy for all of God's Children of all the world. There are No Fear, in Love! We are to Respect, God's Will and Word, not to declare mankind's Word, as God's, Allah's Word and Will of God, Allah.

  All the worlds religions need to read, and interpret our scriptures with a discerning heart of God. If it does not come from the love of God, it does not come from God, But mankind. This realization, is needed today. It is our duty, to have our will to do the will of our Heavenly Father. But if God gave free will to his children, his Children should not take away free will from our fellow brothers, and sister. The word, and the will of God, should not be forced, through War, or deception on your fellow brothers and sister. That is the Works of Satan, not God. Satan was, is doing his will, not God's, Allah's. Please truly think about Allah's Will and word. I pray for all of our brothers and sister, that our will, will be God's Will to be done……….. The question, will we all, do the same, or will we revert back, and do our own will? If we all do God's, Allah will there will be Peace on Earth, and in Heavens. God is Perfection, not imperfection.

  • You have a fascinating understanding of the issue, but the God of Christians is not the same as the god of Islam? The two religions have very different ideals and religious structures

 16. pliz am not here to judge but to strengthen my belief in Allah(swt) my fellow beings who were born after religion dominated the whole world who are u to abuse Gods prophet claiming you are right about your religion? Allah will answer my prayer for you.The bible contains various books n letters n if ura good reader you should realize that new testament is written by scholars who were giving report of what happened.I would like to ask any christian to tell me the religion of of Abraham and moses.Definately the new testament would not be required by muslims coz tz written by christian scholars.I never convinse one to be a muslim bt i like to speak the truth about Islam.War will alwez be there and if you want proof u can read the old testament and how God helped people on war the likes of David.Lets not run to conclusion that a religion is wrong and one is write but lets weigh the truth in them.Am a muslim revert coz Islam us the original religion since time began with Allah.

 17. These things u mention should left all the bad tings behind once u have receive and follow god as ur savior. God don't like sex sin, lies and the others that u above. God did not ask us to chose a moment or a month to do , that is something hr request for us to follow until the judgment day plus other thing; as being faithful to him and follow his commandment

 18. Hello, guys I'm 17 years old somalian girl, I was muslim and studied well, while it's imaginary and unbelieviable thing inside but it was good enough, next when I turned to 8 I decided to choose what's important for me, what's good for my soul, I choosed nothing but to be Christian. Do you know how hard is it to be Christian when you live in a muslim world such like Somalia? Do you know how beautiful is to have in relationship with Jesus my Savior and the Holy Spirit? I tasted every thing how good is it! I confused of what they wrote; any way believe the right way and don't be decieved but be understanded.

 19. so i dont have to convert back to christianity because they basically the same?

 20. Добре. Добре. People are getting confused! Simple Answer given below!

  Allah is the same as the Father God in the Christian Trinity.

  Clear?

  Jews Christians & Muslims believe in “that” same God.

  An Arab Christian calls God, “Allah”. A Jew who speaks Arabic calls his/her Lord “Allah”.

  Christians “add” another 2 elements to “that” God. They add to God (Father God) a Son God & a Holy Spirit God.

  A Christian may unintentionally think of each of those elements of God, seperately. So a Christian saying the word “God”, may be thinking the “Father God” or the “Son God” or the “Holy Spirit God”. Although those that profess the “Trinity” are taught to believe “The Father God (1) the Son God (2) & the Holy Spirit (3) are not 3 but equal 1 God”.

  What I've written is not up for debate, it is merely stating the facts of the portion of Christians who believe in the Trinity & the Divinity of a God Christ. This is in no way a description of the Christians who do not accept Christ as a Supreme.

  • WRONG, WRONG, WRONG and WRONG!!! This is such a simple point, yet so exasperating. I'm sure most of you are reasonably intelligent in real life and are smart enough to hold a job and raise your kids. But when it comes to debating subject like religion, everybody's IQ seems to drop collectively by 50 points.

   Let me put it to you (and all of you reading this) in the simplest terms: THE CHRISTIAN GOD IS NOT THE SAME AS THE MUSLIM GOD.

   Here is why:

   1. The fact that the word for “God” in Arabic is “Allah” does not mean that the Muslim God is the same as the Christian God! This is a false analogy and a false leap of logic. There are many other languages in the world, that use a generic word for “god” regardless of the religion which is being referred to. This does not automatically make all religions share the same deity.

   2. The fact that both are “Abrahamic” religions does not mean anything. Buddhism and Hinduism are both classified as “dharmic” religions, but they are not the same. Common historical origin does not determine the true nature of the deity. See point (3) below. Taken loosely, Rastafari can be classified as an Abrahamic religion as well. Are you going to consider Haile Selassie the Islamic Allah as well??

   3. The true nature of the respective God in Islam and Christianity is determined by the character of God. And the only way to discern the character of God in Islam and Christianity is to read the Quran and the Bible respectively. Unless of course you have the ability to drop God a facebook message to ask him whether he is the same dude that the Bible and Koran refers to (if so I would very much like to know God's facebook username as well…)

   4. In Christianity, God is the Trinity. This is a fact whether or not you believe in the Trinity or you think its all hogwash conjured up by the early Christians during the Council of Nicea. On the other hand, in Islam, God is strictly one being, and to say anything else is blasphemy. This alone should clue you in that the deities in both religions are different.

 21. wow this is soooooooooo weird i cant read all this but i'll try to yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

 22. If Allah and The LORD are the same God, why do they say different things? You should compare their respective attributes as taught in the respective Holy Books. The Quran and The Bible. Anyone who bothers to compare will see that they are quite opposite.

 23. This is all just theory. And from my understanding a theory is made up by one persons own imagination. All your arguments have no right or wrong, it's what YOU believe. Don't base your facts from a mere book. Only the one who wrote the book may speak the Truth. This is why us humans do not wish to work together in prosperity. Our Creator, God, Allah, Judah, etc., they are all one in the same it is just that we cannot come to an agreement that we all were born by the same being. All this arguing is pointless. None of you shall know what is true. For if us humans knew the Truth would we really contain? I'll leave you to decide. You, the inheritor of this world we call Earth.

 24. Islam means Peace and Muslim means to Submit to God, So people of different religion if they believe in Peace and they submit themselves to God, then we all are following the same. It's our own greed and egos that keeps us accepting what suites us rejecting what doesn't suit or benefits us. We keep wasting this valuable lives by finding differences in separating us instead of similarity which can unite us, after all we are all equal in God's eye and created out of love, which is missing in all of us right now.

  • You're speaking to the wrong crowd. Tell that to ISIS. Apparently they didn't get the memo that “Islam means peace”.

   Islam needs a better public relations campaign other than the one ISIS is running in the middle east right now. I suggest you get your top Al-azhar scholars to hire some top public relations firm to repair the irreparable damage that your extremist brothers are doing to your religion's reputation. peace.

 25. The God in the Quran and God in the Bible are clearly not the same thing. If you read the books you would know that. Anyone claiming they are the same is stupid. Seriously they are both completely different in attitude.

 26. The word “God” is ambiguous. All so called Christians who read the King James Bible are sinner's! You are taking the creator's (Elaha) name in vain! God the word is Proto-Germanic ǥuđán. The word God distinctly refers to a specific ancient Germanic pagan deity, Godan, who was later renamed Odin.This is inconsistent with the prohibition of the worship of pagan. Islam is one of the three Abrahamic religions, the other two are Judaism the oldist (1st millennium BCE), Christianity (1st century CE) and Islam (7th century CE). All three worship the same deity, that of Abraham. All three of these religions have been the cause of much strife, conflict and hostility between them selfs an others for millennia, They are apocalyptic prophesying the complete destruction of the world with intense and eager enjoyment! Galatians 6:7 Be not deceived;Elaha is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

  • You made the best point, yet, in all this discussion. All 3 are apocalyptic. That fact, alone, is enough to make anyone paying attention realize that there is going to inevitably be a self-fulfilling prophecy of total annihilation; induced by the unconscious beliefs (dare I say, desires?) of any of these denominations' own followers. Isn't that enough to make anyone with half a brain NOT want to buy-in to ANY of the 3 versions of it?

   People who continue to insist on perpetrating the archaic myths found in either book are violent people in their hearts and gravitate towards total planetary destruction. Why else would they be so unanimously convinced that an apocalypse is imminent? They know it will happen because they are planning on making it happen.

 27. FOR THE LAST TIME…THE CHRISTIAN GOD AND THE MUSLIM GOD (ALLAH) ARE NOT THE SAME!!!!!!

  The fact that they are monothestic and they are Abrahamic DOES NOT AUTOMATICALLY MEAN THAT MUSLIMS AND CHRISTIANS WORSHIP THE SAME GOD!

  And if you say that they are the same simply because Allah is the Arabic word for “God”, then I'm sorry you are beyond hope and my 4 year old has more intellectual sophistication than you.

  How does one know the nature of “a god/god(s)”? BY THE PREVAILING DOCTRINE OF THAT RELIGION.

  How do you know the prevailing doctrine of a religion? READ THE FREAKING HOLY BOOKS.

  What is the fundamental tenet in CHRISTIANITY? GOD IS THREE IN ONE (TRINITY)

  What is the fundamental tenet in ISLAM? THERE IS NO GOD BUT ALLAH AND MUHAMMAD IS HIS MESSENGER.

  Now…do you SEE THAT THEY ARE NOT THE SAME? I've broken it down into small bits for the dimmer intellects amongst us.

 28. Yes, whoever wrote this is not very knowledgeable…Christians DO NOT = Catholics. Christians put their trust in Jesus Christ, the son of God, who redeemed us by dying on the cross, giving us the free gift of grace. Catholics believe that they can only get to heaven if they say enough Hail Mary's and Our Fathers and do other acts.

  Also, unless their “Allah” has Jesus Christ as his son, then he is NOT THE SAME GOD.

  Maybe somebody could write a better article…it wouldn't be difficult.

 29. If they confess christ and ask for forgiveness of Thier sins they will be forgiven.. Jesus did not come for the rich or for the good people to save them , but He came for those that are lost, eg. Murderer's, prostitutes, the sick, the broken-hearted you name them. So all you need to do is just believe that he came in the flesh he was crucified dead burried and He rose on the third day so that you might be sAve. Just believe and live the reSt to God.

 30. Здравейте. Since there are many retarded people in these comments, I would just like to clear things up. Islam and Christianity are linked and are practically the same religion. The main difference is Jesus. Christians believe Jesus is the son of god, while Muslims believe Isa (Jesus) is a Prophet. There are small differences in each religion because why would there be different names for the religion? Anyways, in my own opinion, I think they believe in the same god.

  • Christians do not believe in the same God as Muslims and the Muslims very obviously do not believe in the same God as Christians do. More specifically, either Jesus is God (He and the Father are one) which Christians believe or He is not God (Muslim) and just a prophet. Ergo, they are not worshipping the same. The big difference is Jesus. It's not a “small difference”

 31. The more people extricate themselves from religion the better they will begin to understand it. The law is a taskmaster and leaves very little room for mercy. That Jesus died was to allow us to be reconciled to God, through the work He did on the cross for us. Going forward, anyone who has been forgiven of their sin can understand the need for confession and restoration to right relationship. It does not matter how your hair is braided or the clothes you wear, or the way you bow down with head on the floor or on a tablet. What's important is what is in your heart, and that you have exposed your heart to the love that God, the I AM, has for you and has allowed that love to transform you from serving the kingdom of Satan and be translated into the kingdom of God.

 32. I have read this article trying to be opened minded about the subject. From what I have read in the past is that a lot of what the Muslims believe have come from Judaism and Christianity teachings. The 3 religions have got one thing in common they believe that Abraham and Moses helped in establishing the 3 beliefs and also in Islam one has to believe in Jesus's to be a Muslim. ( these are my thoughts ). What I can't understand is why the 3 religions are always at war with each other. I think I have said my piece. I don't believe in any religion I am a Atheist I don't believe in creation I believe in evolution.

See more about :