Разлика между християнски и SDA

Християн срещу SDA

Казано е, че хората, които са религиозни или тези, които принадлежат към религиозна секта, са добре приспособени и по -щастливи от хората, които не са. Те са склонни да приемат и реагират на житейските проблеми и трудности по положителен начин, защото тяхната религия им дава надежда.

Една от най -големите религии в света е християнството и неговите привърженици се наричат ​​християни. Християните са хора, които следват ученията на Исус от Назарет. Те вярват, че Исус Христос е Месията, пророкуван в Еврейската Библия или Старозаветната Библия на християните.

Терминът „християнин“ произлиза от гръцката дума „Christianos“, която означава последователи на Христос, от думата Христос, означаваща „помазан“. На иврит думата Христос означава Месия. За първи път се използва за позоваване на последователите на Христос в Книгата на Деянията на Новия Завет.

Християните вярват в учението за троицата, описвайки Бога като Отец, Син и Свети Дух. Те вярват в спасението чрез вяра в Исус, Неговата историческа истина, Въплъщението и следват Неговия етичен модел.

Християнин е този, който е чул Евангелието и приема посланието му, приема Исус Христос като Господ и Спасител, кръщава се и ходи редовно на църква. Очаква се той да води приличен живот и да следва ученията на Исус и да се съгласи с вероизповеданията на църквата си.

Има много клонове или деноминации на християнството, а именно; Римокатолицизъм, православно християнство, нетринитарианци и протестантизъм, от които адвентистката църква от седмия ден е една.

Църквата на адвентистите от седмия ден се различава от всички други християнски деноминации със спазването на събота като ден на съботата. Събота е оригиналният 7-ми ден от юдео-християнската седмица.

Църквата SDA идва от движението на милеритите от средата на 1800-те години, когато Милър прогнозира второто идване на Христос на 22 октомври 1844 г. въз основа на Даниил 8: 14-16.

Очакваното второ идване не се случи и някои милеристи вярваха, че именно тълкуването на библейския пасаж е неправилно. Те вярвали, че това предрича влизането на Христос в най -святото място на небесното светилище, а не на второто му идване.

Те все още вярват във второто идване на Христос и подобно на други християнски деноминации вярват в Троицата и непогрешимостта на Писанието. Църквата насърчава религиозната свобода и консервативните принципи и начина на живот.

Един от основателите на църквата SDA е Елън Г. Уайт, чиито писания са високо ценени от църквата. За адвентистите тя имаше дарба на пророчество и заемаше централна роля в църквата. Те имат само едно вероизповедание: Библията и само Библията.

Те вярват, че хората не притежават безсмъртна душа и че нечестивите няма да понесат адските мъки, а ще бъдат унищожени завинаги и че хората ще бъдат съдени според тяхната вяра.

Резюме:

1. Християните се отнасят до всички хора, които вярват в Христос като Спасител, докато SDA е християнска църква. 2. Повечето християни спазват неделя като събота, докато SDA спазват събота. 3. Други християни вярват, че грешниците ще страдат в ада, но SDA вярват, че грешниците ще бъдат унищожени завинаги. 4. Повечето християнски деноминации вярват в безсмъртна душа, докато SDA не вярват.

2 коментара

  1. В списанието „Знаци на времето“ се появи тема „КАК РАЗБИВАТ се АДВЕНТИСТИТЕ ……. Моля ви любезно да ми дадете копие от него… .. благодаря ……. Виктор

  2. Бих искал да науча повече за sda.

Вижте повече за: , ,