Разлика между даоизма и конфуцианството

Даоизм срещу конфуцианство

Конфуцианството и даоизмът са две от най -популярните философии или идеали, които се спазват не само от местните азиатски жители, но и от много хора по света. Въпреки че имат някои елементи на религията, двете философии изглежда противоречат една на друга на пръв поглед. При по -отблизо обаче те всъщност приличат на преплитащи се методологии на човешкото мислене по отношение на всичко; което води до определени дефинирани кодове на поведение .

И все пак двете се различават по няколко начина. На първо място, конфуцианството е по -земно. Като такъв, той се концентрира върху социалния аспект на човека и неговото ежедневие. Както бе споменато от Конфуций, привърженик на конфуцианството, философията по своята същност е социално създание, което има способността да бъде добро. Ставате по -висши, ако се държите по начин, който се очаква от по -хармоничното общество. Даоизмът е различен, защото е по -далеч от този свят. Основната идея на тази философия е да прегърне Дао (по -голямата реалност, съставена от Вселената и всичко останало). Той също така се концентрира върху връзката на човека със себе си за постигане на вътрешна хармония. По този начин е безопасно да се каже, че конфуцианството кара човека да погледне в непосредствената си външна среда, за да постигне самоусъвършенстване, докато даосизмът гледа дълбоко в себе си, за да постигне същото.

Друга област на разграничение е методологията за преминаване на уроците или философията. В конфуцианството уроците обикновено се предават от учителя на учениците под формата на диалог. Всъщност по -голямата част от конфуцианските учения са само записани сесии с въпроси и отговори между учениците и учителя. Но всеки диалог има уникално учение. Даоизмът, напротив, се разпространява чрез директното писане на Лао Дзъ (иначе написано като Лао Цзе или Лаози). В основния ръкопис на даоизма, „Tao Te Ching“, има много поетични монолози, които се разбират най -добре, ако се разбират като един.

Резюме:

1. Конфуцианството е философия, която е по -обоснована тук, на Земята, поради връзката си с непосредственото общество, докато даоизмът е по -обхващащ по отношение на връзката на човека с цялата вселена. 2. Конфуцианството кара човека да се свързва с непосредствената си външна среда, за да постигне самоусъвършенстване, докато даоизмът кара човека да се свързва с вътрешното си аз. 3. Ученията на конфуцианството обикновено се предават чрез диалози, докато ученията на даоизма се предават чрез директно писане. 4. Конфуцианството е развито от Конфуций, докато даоизмът е основан от Лао Цзе.

Вижте повече за: