Разлика между OCI и PIO

OCI срещу PIO

Индийците, които живеят извън страната на произход, често са объркани относно това какъв тип карта да получат: OCI или PIO? Когато избирате между двете, е важно да разберете какво означава абревиатурата , за да определите в каква квалификация попада човек.

Всъщност има три разграничения, използвани за лица, живеещи извън Индия: NRI, PIO и OCI. Въпреки това „NRI“, което означава „индийски нерезидент“, е доста лесно за разбиране поради своите ясни квалификации. Това, което повечето хора намират за объркващо, е разликата между етикетите PIO и OCI.

Като начало, PIO и OCI са достъпни за лица, които са притежавали индийски паспорт или са имали родители, баби и дядовци или прадядовци, които са родени и са постоянно пребиваващи в посочената държава. Лица, дошли от територии, станали част от Индия , също имат право на PIO или OCI карта, при условие че по всяко време не са граждани на определени места, включително Пакистан, Шри Ланка и Бангладеш.

Следователно основните разлики между PIO и OCI са техните изисквания за допустимост. PIO има много по -широк аспект, обхващащ още четири поколения, докато OCI е ограничен. По принцип едно лице има право на PIO, ако е от индийски произход, но е гражданин на друга държава, има родители, баби и дядовци или прадядовци, които са родени и постоянно пребивават в Индия. Чуждестранният съпруг на индийски гражданин също има право на PIO.

От друга страна, OCI се простира чак до бабите и дядовците. Чуждестранен съпруг също не е включен в допустимостта.

Не бъркайте PIO картата от PIO. Последното се отнася до лице, докато PIO картата е документът, предоставен на PIO за пътуване.

PIO и OCI карти

Използването на PIO и OCI карти също са много различни един от друг, като OCI има достъп до повече предимства. По принцип притежателят на PIO карта позволява пътуване от и до Индия без нужда от виза. Това е валидно за 15 години и подлежи на различни политики в зависимост от планираната продължителност на престоя на притежателя в страната. Например, ако ще останете в Индия за повече от 180 дни при едно посещение, тогава е необходимо да се свържете с регионалния служител по регистрация на чужденци или с длъжностното лице по регистрация на чужденци в рамките на 30 дни след 180-дневния срок.

От друга страна, OCI карта е валидна, докато притежателят е жив. Той или тя също може да остане в Индия възможно най -дълго, без да е необходимо да докладва на властите. Притежателите на OCI и PIO могат да открият банкова сметка в рупия в Индия, да заемат пари или да инвестират в страната. Притежателите на PIO карти, които искат да станат индийски граждани, обикновено трябва да пребивават в Индия в продължение на седем години, докато притежателите на OCI карти трябва да чакат пет години и да останат в страната минимум една година. Когато кандидатствате за самата карта, OPI обикновено отнема две до четири седмици, докато OCI може да работи до три до четири месеца.

Освен тези ключови разлики, OCI и PIO основно предоставят едни и същи предимства и ограничения на притежателите. В идеалния случай хората, които обмислят дали да кандидатстват за OCI или PIO, трябва да обмислят бъдещите сипланове относно престоя си в страната, както и техния статут на допустимост.

Резюме:

1. PIO обхваща себе си, родителите, бабите и дядовците, прадядовците и съпрузите, докато OCI обхваща само себе си, родителите и бабите и дядовците.

2.OCI няма определен срок за пребиваване в страната, докато PIO изисква да се свържете с длъжностните лица със 180 дни пребиваване в страната.

3. PIO продължава 15 години; OCI продължава цял живот.

Вижте повече за: