Разлика между бетон и дървен материал

Бетон срещу дървен материал

Разликата между бетон и дървен материал е, че бетонът е материал, използван за строителството, докато дървеният материал е парче дърво.

И двата материала се използват за различни строителни цели, като полагане на основите на къщата или за подови настилки и др.

Бетонният под се използва като под за поставяне на дървен под върху него. Дървеният материал може да бъде ремонтиран и заменен без много демаркация, докато бетонът трябва да бъде разрушен и възстановен в случай на промяна или преустройство. Дървеният материал може да се надраска и отстъпи, докато бетонът може да се напука. Бетонът може да поддържа директен контакт с вода и да устои, докато дървеният материал може да се повреди, когато влезе в контакт с вода.

Бетонът е изкуствен материал, който може да бъде запечатан, щампован или нарязан за различни декоративни или строителни цели, докато дървеният материал е естествен продукт на природата и трябва да бъде боядисан, полиран или запечатан за дълголетие. Дървеният материал се нуждае от повече поддръжка и грижи в сравнение с бетона.

Дървената дървесина за строителните цели се нарязва или пресова на дъски или дъски, докато бетонът е подсилен със стоманени пръти и пръти, които да се използват като строителен материал. Дървеният материал е общ строителен материал, докато бетонът е преобладаващият строителен материал на днешната епоха. Дървеният материал отговаря на различни видове метеорологични условия за всякакъв тип конструкция. Бетонът се използва заедно с желязо за здравина и има ниска якост на опън. Дървеният материал може да бъде много гъвкав и може да запази здравина, когато е компресиран или огънат.

Дървена къща, подсилена със стомана, е най -добрият избор на материал за строителни цели в земетръсни зони. Стоманобетонът е много по -евтин от дървения материал. Използва се за поддържане на конструкциите. Бетонните конструкции и конструкции превъзхождат дървената рамка. Дървеният материал е много по -лек в тегло в сравнение с бетона, но бетонът има по -добри изолационни свойства и има голям капацитет за съхранение на топлина в сравнение с дървения материал. Бетонните жилища задържат топлина и излъчват.

Дървесината, когато се използва за настилка, може да стане хлъзгава, докато бетонът е по -малко хлъзгав и няма да се изкриви или изкриви. Бетонът има по -дълъг живот в сравнение с дървения материал. Общите характеристики на бетона са напукване, оформяне и оцветяване, докато повърхността на дървения материал може да се дефектира, понякога може да се появят пукнатини и косми.

Резюме:

1. Бетонът е изкуствен материал, докато дървеният материал е парче дърво.

2. Бетонните сгради издържат дълго време и се нуждаят от ниска поддръжка в сравнение с дървени или дървени конструкции.

3. Бетонът е щадящ околната среда и има висока топлинна ефективност в сравнение с дървения материал.

4. Дървеният материал се използва до голяма степен като строителен материал в земетръсните зони.

5. Дървеният материал е опън и е устойчив на огъване, докато бетонът има ниско опън и твърд характер.

Вижте повече за: ,