Разлика между картограф и фотограф

Може би сте се сблъсквали с термини като картограф, фотограметрист или дори геодезист. Повечето хора съчетават ролите и на трите. Макар че техните роли може да са сходни, всеки от тях има ясно определени спецификации на длъжността. Например, геодезистите измерват земята, за да определят границите на земята, въздуха и водата, наред с други важни роли. Ролята на картографите включва събирането на географски, политически и културни данни за създаване на карти. Фотографистите използват различни детайли, като например снимки, за да създадат подробни карти. Както можете да видите, техните роли са тясно свързани, макар и различни. Нека ясно дефинираме разликите между картограф и фотограметрист по -долу.

Какво е картограф?

Картографът е човек, който прави и използва карти. Картографите съчетават естетика, наука и различни техники, за да надграждат предпоставката, че въображаемата реалност или реалността могат да бъдат моделирани и прехвърлят информация точно.

Традиционната картография се основава на:

 • Определяне на дневния ред на картите и избор на черти като земни маси или политически граници
 • Представяне на терена на картографирания обект
 • Премахване на характеристиките на картографирания обект
 • Намаляване на сложността на характеристиките, които ще бъдат картографирани
 • Осигуряване на ясни елементи на картата, за да предадете желаното послание на аудиторията

Съвременната картография замени традиционната картография. Съвременната картография включва практически и теоретични основи на географската информационна наука и географските информационни системи. Тези роли се изпълняват от картограф.

Сред ролите на картограф са:

 • Събиране на географски данни
 • Създаване на визуални представления на данни
 • Изследването и събирането на данни от доклади, проучвания, сателитни снимки и въздушни снимки.
 • Изготвяне на карти както в графична, така и в цифрова форма
 • Преразглеждане и актуализиране на диаграми и карти

Какво е фотограф?

Фотограметрист е човек, който получава надеждни данни за обектите и околната среда, като записва, интерпретира и измерва фотографски модели и изображения на явления като електромагнитни лъчисти изображения. Фотограметрията е тясно свързана с географското поле, което се занимава с геометрични характеристики чрез фотографски изображения. Фотограметристите се фокусират върху картографирането и измерването на земната повърхност, като използват снимките за оценка, получаване и картографиране на географски данни. Картографирането им позволява да виждат работата на въздушните камери, да наблюдават наземните и въздушните изследвания и заснемането на изображения.

Ролите на фотограметристите включват:

 • Планиране на сателитни и въздушни изследвания
 • Събиране и анализиране на различни видове данни като разстояние и надморска височина
 • Разработване на базови карти

Прилики между картограф и фотограф

 • И двамата често разработват мобилни карти и онлайн карти
 • И двамата извършват проучвания и създават карти, които да помогнат при регионалното и градското планиране

Разлики между картограф и фотограф

Определение

Картографът е човек, който прави и използва карти чрез комбиниране на естетика, наука и различни техники, за да надгради предпоставката, че въображаемата реалност или реалността могат да бъдат моделирани и прехвърлят информация точно. От друга страна, фотограметрист е човек, който получава надеждни данни за обектите и околната среда, като записва, интерпретира и измерва фотографски модели и изображения на явления като електромагнитни лъчисти изображения.

Картограф срещу фотограф: Сравнителна таблица

Обобщение на картограф срещу фотограф

Картографът е човек, който прави и използва карти чрез комбиниране на естетика, наука и различни техники, за да надгради предпоставката, че въображаемата реалност или реалността могат да бъдат моделирани и прехвърлят информация точно. От друга страна, фотограметрист е човек, който получава надеждни данни за обектите и околната среда, като записва, интерпретира и измерва фотографски модели и изображения на явления като електромагнитни лъчисти изображения. И двете извършват въздушни изследвания и създават карти, които да помогнат при регионалното и градското планиране.

Каква е работата на фотографа?

Ролята на фотограметрист е да създава подробни карти, използвайки различни детайли, като например снимки.

Как картографът и фотографът използват геометрията?

Познаването на геометрията е жизненоважно при измерване на различни размери и форми, както и при начертаване и рисуване на обекти. И картографите, и фотографистите използват география от създаването на мрежа от точки и дори измерване на ъглите и разстоянията между тях.

Как фотограметрията е свързана с картографията?

И двете събират, измерват и тълкуват географски данни, за да създават и актуализират карти, които се използват за образование и регионално планиране.

Каква е разликата между картограф и географ?

Докато картографите се фокусират върху картографирането, географите включват проучване на това как естествената среда влияе върху човешкото общество.

Картограф учен ли е?

Да. Картографът е учен.

Какво е много кратък отговор на картографията?

Картографията е наука за рисуване на карти.

Вижте повече за: ,