Разлика между мюзикъл и опера

Мюзикъл срещу опера

За произхода, историята, развитието и еволюцията на мюзикъли и опери може да се говори с часове, но в тази статия ще обсъдим основните характеристики, които отличават мюзикълите от оперите. В съвременните времена хората се бъркат един с друг и считат всяко развлекателно шоу с музика като мюзикъли, а някои популярни музикални артисти започват да мислят, че произвеждат опера, когато всъщност произвеждат мюзикъли.

Музикалният театър, който сега се нарича просто „мюзикъли“, е стил на театър, в който песни, танци и говорим диалог се комбинират, за да разкажат история. В съвременните времена мюзикъл може да бъде сценично шоу или филмово или телевизионно шоу и използва съвременни и популярни музикални стилове и диалози, за да разкаже цялата история. Операта е форма на театър, където музиканти и певци комбинират музикални партитури и „либрето“, наричано още „текст“ на съвременния език, за да представят история. В театрите се представят мюзикъли. Те могат да бъдат сценично шоу или филмово или телевизионно шоу. Операта се изпълнява в оперни театри; те винаги са изпълнения на живо с оркестър на живо.

Основният акцент на мюзикълите е върху диалога; въпреки това понякога се правят някои мюзикъли, които се изпяват изцяло. В мюзикълите този, който изпълнява, се счита първо за актьор, а след това за певец и танцьор. В оперите основният акцент е върху пеенето. Изпълнителят е основно класически певец. Може да се наложи да действат понякога и рядко да се налага да танцуват. Както в мюзикълите, изключения има и в операта, а някои опери също имат диалог.

В мюзикълите изпълнението винаги е на езика, разбираем от публиката. В Англия или в Америка мюзикълите винаги са на английски език, дори ако оригиналната история е написана на друг език. Пеенето, танците и диалогът се основават на популярна музика, популярни танцови стилове и съвременни диалози. Смята се, че мюзикълите имат три основни характеристики: мозък - който изисква интелигентност и стил в писането; сърце - което изисква истински емоции в историята и смелост - което означава способността на писател или режисьор да направи нещо ново, креативно и смело.

В опера певците се обучават, класически певци и „пеят“ историята на езика, на който е написана оригиналната история. Има много видни оперни стилове на различни езици като; италианската опера, опера на немски език, руска опера, френска опера и опера на английски език. Всяка опера има свой различен стил.

Резюме:

1. Музикалите разказват история с представление, съчетано с диалог, музика и танци; като има предвид, че операта е представление, в което музиката е основният фокус на представлението. Понякога е придружено от либрето и рядко от танц. 2. Музикалният изпълнител трябва първо да бъде актьор, а след това певец и танцьор; като има предвид, че в операта изпълнителят трябва първо да бъде обучен, класически певец, а след това всичко друго. 3. Музикалните произведения се правят в популярни стилове музика и танц и винаги на езика на публиката; като има предвид, че операта е традиционна и винаги е на езика на оригиналния разказ или написан текст.

Вижте повече за: