Разлика между разследване и разследване

Запитване срещу разследване

Човек придобива знания чрез наблюдение, проучване и разследване на неща, които го интересуват. Във всеки аспект от живота си той използва тези инструменти, за да му предостави информация за всичко в неговия свят, особено за процесите на разследване и разследване.

Чрез разследване и разследване той е в състояние да научи за миналото си, за тялото си и за нещата в обкръжението си, включително всичко, което се е случило в миналото, и всичко, което все още се случва в неговата среда. Те са много важни, особено в научните изследвания, за да предоставят на изследователите информация и знания по темата на тяхното изследване. В правото, по -специално в наказателното право, както и в работата на полицията, е необходимо разследване, за да се позволи разкриването на факти по даден случай.

„Разследването“ се определя като „систематичното търсене на информация, знания и истина за определени неща и въпроси от обществен интерес“. Това е процесът на решаване на проблем чрез изследване и изследване. Това включва разпит и разпит. Тя е насочена не само към търсене и придобиване на знания и информация за нещо, но също така има за цел да разреши всички съмнения, които хората могат да имат по темата.

Думата „запитване“ идва от основната дума „запитвам“, която произлиза от старофренската дума „enquerre“, означаваща „да попитам“. Той от своя страна идва от латинските думи „in“ (в) и „quaerere“ (питам или търся). Първата му известна употреба е през 15 век.

„Разследването“, от друга страна, се определя като процес на задълбочено проучване на нещо. Това е систематичното проучване и проверка на факторите, които са повлияли на предмета на разследването, за да се разкрият факти по въпроса. Той е синоним на думите; изследвайте, разпитвайте, изследвайте, проучвайте, копайте или задълбавайте и изследвайте. Произхожда от латинската дума „exploretus“, която е минало причастие на „explorere“, което означава „да проследя или разследвам“. Първата му известна употреба е в началото на 16 век.

„Разследване“ и „разследване“ могат да се използват взаимно, тъй като са синоними и означават едно и също нещо, въпреки че имат някои много фини различия. Разследването включва разследване, а разследването включва разследване.

Една разлика е как се обработват. Докато разследването обикновено се извършва чрез разпит и проучване на обстоятелствата, свързани с разглеждания въпрос, разследването се извършва по -внимателно и чрез задълбочена проверка на подробности по организиран начин и оценка на факти, които са разкрити в процеса.

Резюме:

1. „Запитване“ е процесът на търсене на знания и информация за проблем чрез задаване на въпроси и проучване, докато „разследването“ е организираният процес на разпитване на проблем чрез инспекция и оценка. 2. И разследването, и разследването могат да се използват взаимозаменяемо, но разследването е по -дълъг процес от разследването. 3. Разследването включва разследване и обратно; разследванията могат да се извършват не толкова старателно задълбочено, колкото разследването. 4. „Разследване“ произлиза от латинските думи „in“ (в) и „quaerere“ (питам или търся), докато „разследване“ идва от латинската дума „investiquetus“ (за проследяване).

Прочетете още статии за ESL

Вижте повече за: ,