Разлика между ценно и неоценимо

Думите „ценен“ и „безценен“ са нечетен чифт думи. Ако познавате английските или латинските префикси, тогава на пръв поглед те трябва да означават точно обратното един на друг. В случайната реч обаче те са почти взаимозаменяеми. Това се дължи на сложна етимология.

Префиксът „in-“, който идва от латински, може да означава нещо по линия на „навътре“, както в думата „прозрение“. В този случай обаче той носи второто значение, което е „не“. Намира се в думи като „неспособен“, което означава „неспособен“. Префиксът „un-“ е подобен.

Така че поради това думата „безценен“ означава „не е ценен“. И все пак, може да се използва, за да означава точно същото като думата „ценен“.

„Ценно“ идва от коренната дума „стойност“ и наставката „-таблица“. Наставката „-able“ е често срещана в английския език. Това означава приблизително „годен да бъдеш“. Например, ако нещо е подвижно, тогава е годно да бъде преместено, което означава, че може да се премества. Значението „можеш да бъдеш“ е най -често използваното днес, но има и други. Ако нещо е модерно, значи е подходящо за мода, което означава, че е в съответствие с настоящата мода.

Първоначално той е пренесен от френски и латински и се среща само в тези заимствани думи, но с течение на времето хората започват да го използват в английски глаголи, особено тези, завършващи на „–ate“, за образуване на прилагателни. По -късно хората започнаха да го използват с всички форми на думи, включително съществителни и глаголни фрази, като например в думата „kickable“.

Това ни води до самата дума „стойност“. Това е едновременно съществително и глагол. Съществителното се отнася до значение, което се поставя върху обект или върху много важен обект, като морала. Глаголната форма означава акт на придаване на значение на обект, независимо дали чрез оценка на важността или като му се придава високо значение. Първоначално обаче това не е глаголната форма на „стойност“.

Думата „стойностно“ се е образувала, когато единствените английски думи, присвоени на суфикса „-able“, са глаголи, завършващи на „–ate“, което означава, че вероятно е образувано от думата „оценявам“. Това означава конкретно да се оцени стойността на нещо важно. Тази дума най -вече е поета от подобната дума „оцени“, която е глагол, образуван от френската дума „оценка“.

Поради това думата „ценно“ означава нещо, което има значение, което може да бъде оценено. С други думи, ако имате ценен обект, тогава можете да определите колко би струвало, ако го продадете, колко важно би било за света като цяло или т.н. Отдавна е обичайна практика да се предават определени неща на специалисти, за да разберат дали можете да ги продадете. Това обикновено се прави само за предмети с присъща стойност, като скъпоценни камъни, произведения на изкуството или изобретения. Следователно, ако нещо може да бъде оценено, тогава е вероятно вече да струва много.

Думата „безценен“ е обратното на това. Това е нещо, което не може да бъде оценено, като любовта на родител. Това означава много, но не можете да поставите цена върху него.

И двамата описват нещо важно, независимо дали може да бъде оценено, поради което те означават едно и също нещо. Тъй като и двамата са приели едно и също значение, обикновено няма значение кое от тях се използва, освен ако не е в историческо произведение, когато са били различни.

В обобщение, „ценно“ описва нещо, което има стойност, което може да бъде оценено. „Безценно“ описва нещо, което има стойност, което не може да бъде оценено. И двете се използват в абсолютно същите контексти и често могат да се използват взаимозаменяемо.

Прочетете още статии за ESL

Вижте повече за: