Разлика между тема и морал

История, акт или всяка пиеса трябва или поне се очаква да има тема. Трябва да има и морален урок в края. Това са два различни термина, отнасящи се до различни неща и се нуждаят от усилие при извеждането на тяхната вариация. Особено ако става въпрос за академични причини, не става въпрос само за определяне на термините, а за отделяне на време за задълбочен анализ на съдържанието, което имате под ръка.

Измислените произведения често представят теми и морални уроци. Те са предназначени за читатели, слушатели или зрители, за да помислят, въпреки че някои, в зависимост от намерението на собствениците, предварително заявяват темата. В противен случай потребителят на съдържанието трябва да направи всичко възможно, за да получи двамата от работата.

Ако имате проблем да научите разликата между морала и темата на историята, можете да проучите различни възможности за това. Можете да научите например морала на една история от опита на един герой. Темата на творбата, от друга страна, обикновено е всеобхватно послание и се съобщава чрез обстановката на историята, героите и действието, съдържащо се в нея.

Определение на темата

Темата е послание, абстрактна идея, централна идея или универсална истина във всяко изкуство. Тя може да бъде определена като предмет на писане, беседа, изложба или друго художествено произведение. Може да се посочи и като предмет или тема. Също така бихте могли да го определите като идея, която прониква или възниква и се повтаря в литературно или художествено произведение.

Това е важна идея, която преминава през разговора, писането или дискусията. Писателят или създателят на съдържанието трябва да поддържа хода на работата, за да се увери, че излагат идеята, да я развиват по всеки начин, който сметнат за подходящ, и да я повтаря през цялото време.

Примери за теми

Произведение на изкуството може да има различни теми. Той може или да работи върху основна с подтеми, или да изложи основната. Някои от най -често срещаните са изброени по -долу:

 • Смърт
 • Изолация
 • Любовта побеждава всичко
 • Воля за оцеляване
 • Загуба на невинност
 • Оцеляване
 • Страх от провал
 • Обновяване/прераждане

Определение за морал

Моралът е урок, който потребителят на произведение на изкуството очаква да извлече от историята или преживяването, през което преминава герой от произведението. Това също е послание, което човек очаква от всяко писане, действие или друго произведение на изкуството, което консумира.

Примери за морал

Едно произведение на изкуството може да има различни уроци. Също така може да има основна и разпръснати други в работата. Потребителят, например, е за академични цели да получи всеки урок в края на действията, представени в работата. Някои от общите уроци включват:

 • Гордостта идва преди падането
 • Помислете два пъти, преди да скочите
 • Бавното и стабилно е сигурна победа
 • Бъдете доволни от това, което имате
 • Птица в ръката струва две в храста
 • Бъди подготвен
 • Птичи птици се събират заедно
 • Дрехите не правят човек

Възможни прилики между темата и морала

Темата и моралът са идеи, които често се подразбират, без да е необходимо да бъдат изрично посочени. Често в резултат на това те ще предизвикат объркване както за автора, така и за публиката или читателя.

Разлика между тема и морал

Темите и моралът се припокриват във всяко произведение на изкуството. Има обаче някои малки разлики.

 • Темата е централната идея, върху която се основава творбата в цялата история, книга или филм . Морален урок е това послание или урок, който авторът, разработчикът или създателят на произведението иска да получите от тяхното произведение.
 • Моралът на една история може да бъде изложен в края на историята, особено в детската литература, но тема може да бъде посочена само в началото, според нуждите и целта.
 • Темата е предимно универсална ценност като състрадание, вярност, любов и честност, докато урокът може да бъде ограничен или да бъде специфичен за определена група хора .
 • Едно произведение на изкуството може да има няколко теми, но собственикът на произведението може да реши да се придържа към един морал, произтичащ от различните теми.
 • Темата е това, което писателят използва, за да насочи и развие сюжета на тяхното писане, докато моралът е това, което публиката ще извади от творбата, след като тя приключи.

Тема срещу морал: Сравнителна таблица

Обобщение на темата Vs. Морален

Докато за повечето хора двата термина, тема и морал могат да означават едно и също, те не са близки по значение. Докато първият казва на потребителя на съдържанието какво да очаква от историята или да действа предварително, вторият очаква читателят или зрителят да извлече урока, след като прочете историята или гледаше действието.

Вижте повече за: ,