Разлика между реч и дебат

Речта или дебатът е официален начин за обръщане към група хора.   Най -очевидната разлика между двете форми на обръщение е, че речта следва едно мнение, докато дебатът е между двама души от две противоположни страни.   Всяка страна на дебата дава противоположно мнение.   Дебатиращите са или за, или против дискутираната тема.   Публиката, която слуша дебата, може да реши коя страна на дебата ще подкрепи.   Реч, от друга страна, дава едно мнение или възгледи по тема, която е представена на аудиторията.   Публиката може да се съгласи или не с оратора.   Дебатът и речта са форми на академична дискусия или свидетелства за изкуството да се говори публично.   И двете тези ораторски форми изискват произнасяне на реч.

Какво означава речта?

Една добра реч се нуждае от подготовка и доставка.   Ораторът представя на аудиторията своите мисли по конкретна тема.   Публиката може да бъде съставена от студенти в образователна среда или да е от политически произход.   Реч може да бъде произнесена пред академичните среди или на социални събития като сватби, специални рождени дни и други поводи.   Речта може да бъде неформална, създаваща осведоменост по социален въпрос, или по -официална пред публика. Ораторът обикновено дава мнение по дадена тема.   Публиката може да изпитва съпричастност към проекта или каузата на оратора или да се нуждае от преобразуване.   Речта включва по -индивидуално представяне около избраната тема, за да държи публиката завладяна и да слуша слушащия.

Как се определят речите?

  • Чрез презентация:

Изказвания се правят от индивид пред група или пред по -широка аудитория.   Речите могат да се излъчват, за да достигнат до още по -широка аудитория.

  • По съдържание:

Речите могат да бъдат използвани за назидание на групи с подобно мислене.   Съдържанието би било от социални, политически или образователни теми, необходими за назиданието или развитието на групата.   Съдържанието на реч може да се наложи да достигне до определена група.   Някой, запален по определена тема, може да избере да говори на публично място по своята тема.   Речта им може да достигне до всеки, който може да мине оттам.

  • По метода:

Различните видове изказвания обслужват различните си групи слушатели по различни поводи.   Има встъпителни речи, официални церемониални речи, лекции и официални случаи, когато се изисква реч на събитието - например сватба.

  • С принос:

Приносът на речта е дадената тема и необходимите данни, за да стане речта подходяща.   Сватбена реч например би изисквала семейната връзка и информация, за да направи речта подходяща.   Реч на лекция за студенти ще изисква правилната академична информация.

Какво е дебат?

Въпреки че дебатите изискват публично изказване, концепцията за дебат е различна.   The   целта на високоговорителите в дебат е да присъстват противоположни страни на една тема, която може да се твърди в за или против начин.   Дебатът определя официални процедури за процеса на дебат.   Говорителят на темата говори последвано от говорителя срещу темата.   В някои ситуации може да има повече от един оратор във всеки дебатиращ екип.   Публиката изслушва двете страни на дебата и ще формира мнение въз основа на изказванията.   По принцип дебатът е разширен формален аргумент.   Предимството на слушането на дебат е, че и двете страни на спора са представени пред аудиторията.   Дебатът има правила и дефиниция.   Има различни видове дебати и някои образователни институции имат дискусионни общества.   Преди разискването е важно да се определят правилата, по които ще се води дебатът.   Някои дебати се оценяват и има участие на публиката.   Обикновено има два отбора, единият е в полза на темата, а другият е против темата.   Повечето дебати имат различни членове, определени за страните на дебата.   Изключение от това е дебатиращият стил, наречен „Turncoat debate“ и в тази ситуация един човек взема и двете страни на спора и изнася самостоятелно изпълнение.

Как се определят дебатите?

  • Чрез презентация:

Два екипа представят аргументите за или против дадена тема.   Правилата на дебата са предварително определени от дебатиращото общество.   Участието на публиката се насърчава и в края на дебата се обявява решение, което да определи коя страна е най -убедителна.

  • По съдържание:

Има много теми, използвани за дебат.   Темата може да зависи от групата хора, пред които е представен дебатът.   Обществата, обсъждащи училище, биха имали разнообразни предизвикателни теми по отношение на ученическите дебати.   Парламентарният дебат би бил политически или възможност за противоположните партии да обсъдят достойни каузи.   Политическият дебат е част от демократичното общество.

  • По метода:

Дебатът има формат и разпоредби, които трябва да бъдат договорени преди дебата.   Броят на членовете на екипа и времето на ораторите да представят своите аргументи са част от метода за управление на дебат.   Това е контролирано представяне на противоположни идеи пред група слушатели, които могат да участват чрез въпроси и получаване на отговори.   Решението се поставя в края, за да се обяви победител в състезателен дебат.   В някои случаи на парламентарен дебат може да се обсъжда законодателният орган и да се представят предложения за и против регулациите.

  • От   принос:

Дебат може да има и някои участници, но начина на обсъждане диктат, че винаги има движение за или против темата под дебат.   Екипът може да се състои от по трима членове от всяка страна или в случай на дебат „наобратно“, целият дебат се провежда от един човек, но винаги ще има две страни на представения аргумент.

Разлики между реч и дебат

Участващи хора;

Съществената разлика е, че речта се прави от един човек, докато дебатът включва две групи хора, за да се представят аргументите за и против.   По време на реч публиката обикновено не играе активна роля, но може да бъде поканена да задава въпроси от лектора.   Въпросите ще бъдат около темата, за която се говори.   В дебата публиката ще участва и ще разпитва всяка страна на дебатиращия екип, за да разшири процеса на вземане на решения, включващ преценката на съдържанието на дебата.

Съдържание на речта или дебата:

Съдържанието на речта може да варира в зависимост от повода и информацията, която се споделя.   Дебатът ще има различни теми, но цялостното изложение на дебата ще породи две становища.   Спорните теми предизвикват оживени дебати.

Участие на публиката:

Участието на публиката се различава леко поради аргументативната структура на дебат, за разлика от представянето на идеи, направени в реч. Публиката очаква да участва в дебат, тъй като има две страни на спорна тема.   Речта е по -пасивно преживяване и произнасянето на речта обхваща един източник на мнение, който аудиторията слуша.

Доставка на съобщението:

Реч се изнася пред аудиторията от оратора, който е подготвил темата, за да отговаря на аудиторията.   Той може да бъде образователен, политически или социален.   Дебат се води от две противоположни страни на дискутираната тема.   Всяка страна получава шанс да представи своята страна на темата.   Това е формален стил на аргументиране на дадена тема.

Резултати:

Резултатът както от реч, така и от дебат е да се освети публиката по определена тема.   Речта представя информацията или опита от гледна точка на оратора. Докато дебатът има две гледни точки.   Публиката решава коя гледна точка подкрепя и след време за въпрос и отговор може да реши коя гледна точка е съгласна.

Реч срещу Дебат: Сравнителна диаграма

Резюме на речта и дебата :

Основната разлика между реч и дебат е целта на дейността.   Въпреки че и двете форми на публично говорене предават съобщение чрез процес на изготвяне на реч, речта е насочена към назидание на група чрез гледната точка на един човек.   Дебатът обаче представя две страни на даден въпрос и ораторите изразяват различната си гледна точка.   Дебатът има по -конкурентен елемент, тъй като има съдия, който решава от страната на дебата, която е най -убедителна.   Изказванията и дебатите се водят от подкрепата на публиката и често забавляват слушателите си.   В нашето общество днес, където се насърчава свободата на словото, както речта, така и дебатът имат подходящо място в ораторските среди.

Последни публикации от Кристина Уидър ( вижте всички )

Вижте повече за: ,