Разлика между форма и форма

Форма срещу форма

Какво е форма и какво е форма? Е, лесно може да се обясни, като се каже, че „сфера“ означава „оформяне“, докато „кръг“ означава „оформяне“. Да, това е основно вярно. Но за архитектите и тези, които овладяват официалното изкуство, има много други елементи и концепции, които трябва да се имат предвид.

„Форма“ и „форма“ определят обекти, разположени в пространството. Основната разлика обаче между „форма“ и „форма“ е, че „формата“ е в 3D, докато „формата“ е обикновена 2D. Последното се дефинира просто с линии. По този начин „формата“ се описва по силата на това колко страни има и до известна степен чрез нейните ъглови отношения. Има ясна и добре определена граница. Обратно, „формата“ детайлизира допълнително (макар и неясно) областта, граничеща със създадените линии.

С това 2D формата има основните размери на дължина и ширина, докато 3D формата има трето измерение отгоре на дължината и ширината - височината. Говоренето за форма означава просто да вземете всяка 2D форма в нейната 3D форма, например как да вземете горния пример или триъгълник, като по този начин го направите в конус. Формите са 3D еквиваленти на форми. Има много други примери като това как квадратът на формата е разположен срещу еквивалента на куба и списъкът продължава.

Друга разлика между елементите на формата и формата е мястото, където ги виждате. Когато видите типично изкуство, нарисувано върху обикновена повърхност за рисуване, печат или рисуване, веднага виждате форми. Една форма е различна, защото се използва за описание на елементите, наблюдавани в метални произведения, керамика и скулптура сред много други. Като такива форми съществуват извън границите на плоска хартия или платно.

Въпреки всички тези различия, формите и формите често се бъркат помежду си, тъй като често се вижда, че тези елементи предават едни и същи настроения, черти и изрази (отрицателни или положителни).

Резюме:

1. Формите са най -основните фигури като правоъгълници, кръгове, триъгълници и квадрати, докато формите са по -сложните структури като сфера, куб, конус и др. 2. Формите са в 2D (имат дължина и ширина), докато формите са в 3D (имат дължина, ширина и височина). 3. Формите се описват в зависимост от броя на страните и до известна степен ъгловата връзка. Формите се описват по силата на площта на пространството, граничеща с линиите. 4. Формите са далеч по -прости цифри в сравнение с по -сложните форми. 5. Формите съществуват в пространството на плоски и прости рисунки, отпечатъци и повърхности за рисуване, докато формите съществуват извън пространството на формите.

3 коментара

  1. Просто, но важно! Благодаря ти за помощта. Направихте го наистина лесно.

  2. това беше наистина полезно. Благодаря ти

  3. благодаря ти много е полезно за мен ти си перфектен

Вижте повече за: