Разлика между иронията и сатирата

irony_speed_limit Ирония срещу сатира

Красотата на литературните произведения на изкуството е, че чрез правилната игра на думи литературните майстори са в състояние да предадат определени емоции и чувства по отношение на определени ситуации и събития. В много случаи това, което виждате, не е задължително точно това, което авторът иска да предаде, и като такова, наистина ще трябва да отделите известно време, за да анализирате внимателно работата, за да влезете наистина в сърцето на посланието на целия литературен шедьовър.

Красотата на литературните произведения се дължи главно на различните видове образни форми на реч, които се използват от много от литературните майстори. Иронията е една от популярните образни форми на речи. Това се дължи главно на използването му в съвременните форми на литература и дори в изпълнителското изкуство. Тъй като иронията обикновено се използва в сатирите, много хора често биха приравнили двете заедно. Вярно е, че използването на ирония е жизненоважен и неразделен компонент в сатирите, иронията и сатирата са два напълно различни литературни термина.

Иронията, както бе споменато по -рано, е фигура на речта. Произхожда от гръцката дума „eirÅ nene“, което означава лицемерие и измама. Иронията обикновено се използва като литературна техника, за да се подчертае определена истина. Това обикновено се прави чрез умишлена употреба на език, който е в противоречие с истината. По този начин използването на ирония е в състояние да разкрие определени истини, за които широката общественост не знае.

От друга страна, сатирата е литературна форма или жанр, който обикновено се използва чрез графични изкуства или представление. Чрез използването на ирония, както и редица други средства, като подигравки и подигравки, сатирата разкрива конкретен въпрос или истина, които обикновено се наблюдават в обществото, където трябва да се направят промени. Въпреки че това са устройствата, които се използват в сатирата, тя е представена по комичен начин чрез внимателно използване на остроумие и игра на думи или изображения, което я прави безгрижна от страна на публиката. Като такива сатири се срещат в много пропагандни артистични форми, като пиеси, коментари и дори редакционни карикатури.

Резюме:

1. И иронията, и сатирите са литературни термини, които обикновено се използват за изобразяване на нещо, което противоречи на истината, за да може това да бъде изложено пред широката общественост с цел осъзнаване и промяна.

2. Иронията е фигура на речта, която изобразява противното на истината за нещо чрез внимателната игра на думи и остроумие. Сатирата е литературна форма или жанр, който обикновено се използва чрез използване на графични изкуства или под формата на представление.

3. Иронията е фигура на речта, следователно тя е ограничена до писмени и говорими форми. От друга страна, тъй като сатирата е литературна форма, тя може да бъде представена в най -различни методи, вариращи от литературни произведения, като коментари, до изпълнения и дори в илюстрации, придружаващи редакционни статии.

6 коментара

  1. Хм, поправете ме, ако греша, но не вярвам, че иронията се отнася само до писмена (или говорима) форма поради факта, че можете да имате ситуационна ирония, която може да бъде въведена без никаква литература. Почти съм сигурен, че иронията е компонент на сатирата и сатирата може да бъде представена в писмена форма, образ или сценични изкуства. Което ме води до заключението ми. Защо тази статия е за разликата между иронията и сатирата дори в интернет, когато иронията е част от това, което съставлява сатирата. Моля, не публикувайте нещата в интернет по този начин, защото истинските хора всъщност биха могли да търсят отговори и да четат вашето нещо тук и всъщност да вярват.

  2. @author: иронията е ЛИТЕРАТУРНО УСТРОЙСТВО. мислиш за сарказъм.

  3. Жалко, че авторът на това произведение изглежда не знае, че „по отношение на“ е неправилна употреба. тя или той трябваше да напише „по отношение на ...“

    • Жалко, че авторът на този отговор (Карен) изглежда не знае, че новото изречение обикновено започва с главна буква.

  4. Иска ми се да има курс или книга, която да има списък на обществени или индивидуални проблеми/проблеми и след това да даде: 1) саркастичен отговор на този въпрос. 2) сатиричен отговор. 3) ироничен отговор. Ако знаете за един, моля, уведомете ме.

  5. Сатирата е жанр, докато иронията е литературно средство, техника. Сатирикът може да използва ирония или всяко друго средство като насмешка, за да предаде своето/нейното послание.

Вижте повече за: ,