Разлика между Аргумент и Дебат

Аргумент срещу дебат

Каква е разликата между спор и дебат? Както „аргумент“, така и „дебат“ са свързани термини, които могат да бъдат използвани от англоговорящите, за да опишат говоренето по дадена тема и да подкрепят техните мнения по нея. Например, „Тя представи аргумент относно мнението си по темата и това доведе до дебат сред нейните колеги.“ Съществителното „аргумент“ означава в технически термини изявления, разсъждения или доказателства, представени от някой в ​​писмена или устна форма, които подкрепят нещо, като например конкретно мнение. Например „Той даде валиден аргумент за четиридневна работна седмица“. Той може също да има значение на дискусия, в която хората изразяват различните си мнения помежду си по дадена тема. Например „Компанията позволи на аргументацията по въпроса за четиридневна работна седмица да се обсъжда открито от всички на срещата.“ Аргументите в този смисъл обикновено са убедителни по своята същност за дадена тема, но не завършват често с решение или официално решение. „Аргумент“ също има по -малко формално и по -често използвано значение на гневно или страстно несъгласие за нещо. Например, „Боб влезе в ожесточен спор с шефа си дали трябва да има свободни петъци всяка седмица“.

„Дебат“, като съществително, се разбира като официална дискусия между хора или групи хора, която е регулирана. Интересното е, че дебатите се разглеждат въз основа на „аргументи“, които са линии на разсъждение, подкрепа или доказателство за дадена тема. Дебатът обаче има усещането за по -мащабна, по -дълга или по -официална дискусия. Официалният дебат може дори да бъде преценен от лице или група от хора, като едната страна спечели дебата, като предостави най -добрите аргументи или подкрепа за въпроса. Например, „Тя твърди, че хората трябва да имат право да решават за собствените си медицински грижи по време на дебата.“

Дебатът също има значение, подобно на аргумент в отрицателен смисъл в разговорния английски в съвременната употреба. Например може да чуете някой да казва: „Детето е водило тотален дебат с майка си относно това да не яде граха си.“ В тази по -малко официална употреба думата „дебат“ се използва, за да покаже, че дискусията или несъгласието са били по -ангажирани или по -дълги от нормалния спор, или може би по -малко емоционални или страстно ядосани. „Дебатът“ носи идеята за по -интелектуална дискусия относно несъгласието, когато се използва по този начин, за разлика от „аргумента“, който предполага по -силно емоционална кавга.

Като цяло „Аргумент“ означава ред мотиви или доказателства в подкрепа на въпрос или мнение. Той има по -неофициална употреба, както и може да предполага личен спор, който има по -негативно значение за него. „Дебат“ по-често се използва като официална дума, която предполага по-мащабна или публична дискусия с хора, подкрепящи и двете страни на въпроса, и правила или конкретни насоки, уреждащи производството.

Прочетете още статии за ESL

Вижте повече за: , , , , ,