Rozdíl mezi dichotomií a trichotomií

Jsou lidské bytosti tvořeny třemi částmi těla zahrnujícími tělo, duši a ducha nebo části těla zahrnující tělo a duši? To je založeno na různých teoriích, dichotomii a trichotomii. Zatímco víra lidí se může lišit ve složkách lidských bytostí, pochopení rozdílu mezi dichotomií a trichotomií je prvořadé.

Co je to dichotomie?

Toto je biblický křesťanský pohled, že člověk je tvořen dvěma částmi, tělem a duchem. Lidé, kteří věří v trichotomii, věří, že fyzické tělo spojuje lidské bytosti se světem. Věří také, že duch je součástí duše, která spojuje lidské bytosti s Bohem.

Co je trichotomie?

Toto je přesvědčení, že člověk se skládá ze tří částí, těla, duše a ducha. Věřící v trichotomii věří, že fyzické tělo spojuje lidi s fyzickým světem. Věří také, že duše je esencí bytí a že duch spojuje lidi s Bohem.

Podobnosti mezi dichotomií a trichotomií

  • Oba uvádějí, že člověk se skládá z masa a ducha

Rozdíly mezi dichotomií a trichotomií

Definice

Dichotomie je biblický křesťanský názor, že člověk se skládá ze dvou částí, těla a ducha. Na druhé straně je trichotomie víra, že člověk se skládá ze tří částí, těla, duše a ducha.

Příroda

Zanícení věřící dichotomie věří, že fyzické tělo spojuje lidské bytosti se světem a duch je součástí duše, která spojuje lidské bytosti s Bohem. Naproti tomu zanícení vyznavači trichotomie věří, že fyzické tělo spojuje lidi s fyzickým světem, duše je esencí bytí a že duch spojuje lidi s Bohem.

Dichotomie vs. trichotomie: srovnávací tabulka

Shrnutí dichotomie vs. trichotomie

Dichotomie je biblický křesťanský názor, že člověk se skládá ze dvou částí, těla a ducha. Na druhé straně je trichotomie víra, že člověk se skládá ze tří částí, těla, duše a ducha. Zatímco dichotomie vs. trichotomie se snaží identifikovat, zda jsou duch a duše různými aspekty lidské přirozenosti, obě teorie zůstávají biblicky věrohodné.

Nejnovější příspěvky od Tabitha Njogu ( zobrazit vše )

Více o: ,