Разлика между SPC и SQC

SPC срещу SQC

Докато потребителите имат последната дума за това дали даден продукт отговаря на техните специфични нужди и спецификации за качество , производителите или производителите се уверяват, че техните продукти са с добро качество и годни за разпространение.

Всяка производствена компания има отдел за контрол на качеството, процес, при който всички елементи, участващи в производството на стоки, се преглеждат, за да се гарантира, че получените продукти са без дефекти. За това те използват статистически процеси като SQC и SPC.

Статистическият контрол на процесите (SPC) е процесът на наблюдение и контрол на начина, по който се произвежда продукт с помощта на статистически методи, за да се гарантира неговото качество и да се гарантира, че процесът произвежда еднакви продукти с минимални отпадъци.

Използването на SPC започва в началото на 1920 -те години с цел подобряване на качеството на произвежданите продукти. По -късно е адаптиран и приложен за процеси, различни от производството, като в софтуерното инженерство. Докато традиционният контрол на качеството проверява продуктите след производството или преминава или отхвърля продукт въз основа на определени спецификации, SPC проверява производствения процес за недостатъци, които могат да доведат до неприемливи продукти.

Той подчертава ранното откриване и предотвратяването на проблеми чрез използване на инструменти като контролни диаграми, редовни подобрения и проектирани експерименти. Това често води до качествени продукти, по-малко отпадъци и по-малко време, отделено за производството на продукта. Започва с познаване и разбиране на производствения процес чрез очертаване и често наблюдение, определяне на причините за вариации с помощта на проектирани експерименти и други инструменти и премахване на вариациите на специални причини.

Това позволява на качествените инженери да видят какво, кога и къде в производствения процес настъпва промяна, така че да могат незабавно да определят причината за промяната или промяната и да коригират всички проблеми, които възникнат, преди да станат неуправляеми.

SPC е една от трите категории на статистически контрол на качеството (SQC). SQC е статистически метод за анализ на вариациите в производствения процес, за да се направи по -добър и по -ефективен. Само определен брой проби са необходими, за да се определи дали продуктите са приемливи. Той работи, като събира важни данни от конкретен размер на извадката на продукт, който се произвежда и използва статистика, за да определи резултата от процеса. Всички данни, получени от това, могат да се използват за разработване и подобряване на процеса.

Освен SPC, другите две категории SQC са описателна статистика и вземане на проби за приемане. Описателната статистика се използва за описване на характеристиките и връзките на качеството, докато приемането на извадката е произволна проверка на продуктите. С SQC инженерите по качеството могат да определят приемливи граници за произведените продукти.

Резюме:

1. „SPC“ означава „Статистически контрол на процеса“, докато „SQC“ означава „Статистически контрол на качеството“. 2. SQC се отнася до използването на статистически инструменти за анализ на промените в производствения процес, за да се подобри, докато SPC е категория SQC, която също използва статистически инструменти за наблюдение и контрол на производствения процес, за да се гарантира производството на еднакви продукти с по -малко отпадъци. 3. SPC проверява производствения процес за недостатъци, които могат да доведат до нискокачествени продукти, докато SQC използва определен брой проби, за да определи приемливостта на даден продукт.

Вижте повече за: