Разлика между онлайн арбитраж и арбитраж на дребно

От време на време търговците търсят активи или продукти, които могат да бъдат препродадени за печалба. Арбитражът, покупката и продажбата на продукти или активи и печалбата от разликата в цените на активите е обичайна практика на пазара. Тенденцията използва ценовите разлики между подобни артикули в различни форми или пазари. Ако всички пазари бяха ефективни, арбитражът не би съществувал. Докато арбитражът се практикува от много отдавна, технологичният напредък улесни това с много търговци, които сега използват компютризирани системи за търговия, за да следят промените на подобни пазари.

За да бъде арбитражът успешен, се изисква:

 • Бърза и точна информация
 • Бързо купуване и продажба
 • Ниски транзакционни разходи при закупуване на актив
 • Ниски транзакционни разходи при обмяна на валута

В тази статия ще разгледаме разликата между онлайн арбитраж и арбитраж на дребно.

Онлайн арбитраж

Това е процесът на закупуване на продукти от един онлайн търговец на дребно и продажбата им с печалба на различен пазар. Тази възможност съществува поради колебанията в цените между пазара и търговците на дребно. Продавачите могат да забележат ценовите различия в онлайн заведенията и на пазара, като дори платформите за електронна търговия използват онлайн арбитраж, когато са малко на склад.

За да увеличат максимално онлайн арбитража, търговците на дребно често използват

 • Инструменти за класиране и история на цените
 • Инструменти за доставка на продукти
 • Инструменти за автоматизация на дропшипинг
 • Инструменти за преоценка

Предимствата на онлайн арбитража включват:

 • Продуктите се доставят по удобство на човек
 • Той предлага удобство, тъй като е чисто онлайн процес
 • Продавачите могат да поръчат по -големи количества артикули от тези, намиращи се на рафтовете на дребно
 • Мащабирането е лесно

Въпреки предимствата, онлайн арбитражът има различни недостатъци

 • Процесът на снабдяване може да бъде поразителен, тъй като има много магазини, от които продавачите могат да се снабдяват
 • Цените могат да се променят в онлайн магазини за търговия на дребно като Amazon дори преди да получите продуктите
 • Той има по -ниски маржове на печалба

Арбитраж на дребно

Това е практиката да се купуват продукти от един пазар и да се препродават на друг пазар на по -високи цени. Продавачите често купуват продуктите на едро от магазини на дребно. В повечето случаи продуктите обикновено са силно намалени или при освобождаване, което го прави идеален за добра надценка.

Предимствата на онлайн арбитража включват:

 • Извършва се лесно, тъй като няма ограничения
 • Продавачите не трябва да инвестират сериозно в маркетинга, тъй като те могат да използват популярността и силата на марките
 • Продавачите могат да получат бързи печалби от препродажбата

От друга страна, недостатъците включват:

 • Това може да повлияе негативно на марката, особено когато става въпрос за промени в цените
 • Търговците на дребно могат да имат проблеми с веригата на доставки, тъй като разчитат на други търговци на дребно за своята верига на доставки
 • Несъответствията в инвентара могат да ограничат бизнеса им
 • Търговците на дребно имат ограничен контрол върху маржовете на печалба
 • Това е отнемаща време практика, тъй като отнема време, за да се реализират прилични приходи
 • Тъй като търговците на дребно се фокусират върху една -единствена продуктова категория, те може да не успеят да изградят и поддържат лоялна клиентска база

Прилики между онлайн арбитраж и арбитраж на дребно

 • И двете включват покупка и препродажба на продукти с цел печалба

Разлики между онлайн арбитраж и арбитраж на дребно

Определение

Онлайн арбитражът се отнася до процеса на закупуване на продукти от един онлайн търговец на дребно и продажбата им с печалба на различен пазар. От друга страна, арбитражът на дребно се отнася до практиката да се купуват продукти от един пазар и да се препродават на различен пазар на по -високи цени.

Платформа

Докато онлайн арбитражът включва закупуване на продукти от други онлайн търговци, арбитражът на дребно включва закупуване на продукти от други физически търговци на дребно.

Удобство

Онлайн арбитражът предлага удобство, както и минимизиране на логистичните разходи, като се има предвид, че стоките могат да бъдат доставени до вашето местоположение. От друга страна, арбитражът на дребно не предлага удобство, тъй като купувачите трябва да посещават физически магазини.

Онлайн арбитраж срещу арбитраж на дребно: Сравнителна таблица

Обобщение на онлайн арбитраж срещу арбитраж на дребно

Онлайн арбитражът се отнася до процеса на закупуване на продукти от един онлайн търговец на дребно и продажбата им с печалба на различен пазар. От друга страна, арбитражът на дребно се отнася до практиката да се купуват продукти от един пазар и да се препродават на различен пазар на по -високи цени.

Докато онлайн арбитражът предлага удобство, както и минимизиране на логистичните разходи, като се има предвид, че стоките могат да бъдат доставени до едно място, арбитражът на дребно не предлага удобство, тъй като купувачите трябва да посещават физически магазини. Изборът на онлайн арбитраж срещу арбитраж на дребно ще зависи от предпочитанията на дистрибуторите и техните нужди.

Вижте повече за: ,