Разлика между брандинг и маркетинг

Непрекъснатостта и успехът на бизнеса са движещата сила за всички бизнес процедури и дейности. Докато стартирането и поддържането на бизнес е задача, могат да се предприемат различни мерки за облекчаване на този процес и генериране на положителни резултати, като брандиране и маркетинг. Въпреки че границите между тези две често са размити, разликата между двете е от решаващо значение, особено за стимулиране на продажбите и изграждане на ефективна комуникация с целевия пазар, като по този начин се увеличават приходите.

Какво е брандинг?

Това е набор от дейности, които включват създаване на запомнящ се и различен образ, име, знак, лого, лозунг или марка за представяне на бизнес продукти или услуги. Създадените детайли за марката трябва не само да имат силно впечатление и стойностно предложение за потребителя, но също така трябва да бъдат лесно запомнящи се. Следователно брандирането действа като инструмент за маркетинг на продукт или услуга.

Ефективната марка трябва:

  • Увеличете доверието на марката на пазара
  • Изпратете ясно зададеното съобщение
  • Свържете потенциалните клиенти с продукта
  • Увеличете лоялността на клиентите към марката

Какво е маркетинг?

Това е процесът, който обединява една компания и потребителите в опит да обменят продукти и услуги. Тя включва широк спектър от дейности, включително създаване, проучване, реклама и доставка на стоки и услуги, които са ценни за потребителя. Маркетингът има за цел да разбере очакванията на клиентите за даден продукт или услуга, да идентифицира целевия пазар, да проучи аспектите на печалбата, да популяризира услуги и продукти, както и да изгради отношения между продавача и потребителя.

Маркетинговите 4P са основите в основата на маркетинговия микс.

  • Продукт- Това е материална или нематериална вещ, която се произвежда или изгражда, за да задоволи определени нужди на група хора. Правилният тип продукт гарантира, че има постоянно търсене на споменатия продукт.
  • Цена- Това е сумата, платена от потребителя, за да използва продукт. Въпреки че цената е от съществено значение за определянето на печалбата и оцеляването на компанията, преди да се определи цена, трябва да се направят изследвания, за да се избегне подценяване или надценяване на продукт.
  • Място- Това работи ръка за ръка с разбирането на целевия пазар. Правилното място за разпространение влияе пряко върху продажбите.
  • Промоция- Това повишава разпознаваемостта на марката и следователно продажбите. Тя обхваща рекламните връзки с обществеността и организацията за продажби.

Прилики между брандиране и маркетинг

  • И двете са ключови бизнес задачи, насочени към увеличаване на генерирането на приходи

Разлики между брандинг и маркетинг

Определение

Брандирането е съвкупност от дейности, които включват създаване на запомнящ се и различен образ, име, знак, лого, лозунг или марка за представяне на бизнес продукти или услуги. От друга страна, маркетингът е процесът, който обединява една компания и потребителите в опит да обменят продукти и услуги.

Насочете се

Докато брандирането е насочено към изграждане на лоялност и доверие у потребителите, маркетингът има за цел да култивира потребителите.

Ефект

Брандирането влияе върху мисленето на потребителя относно продукт, водещ до покупка. От друга страна, маркетингът влияе върху незабавното решение на потребителя да направи покупка.

Стойност

Докато брандирането засилва стойността на продукта, маркетингът насърчава очакваната стойност на продукта.

Карайте

Брандирането води до трайна лоялност и репутация на марката. От друга страна, маркетингът стимулира продажбите.

Краен резултат

Докато крайният резултат от брандирането създава взаимоотношения между потребители и продавачи, маркетингът създава нужда от потребителя.

Брандиране срещу маркетинг: Сравнителна таблица

Обобщение на брандинга срещу маркетинга

Въпреки че брандирането и маркетингът вървят ръка за ръка, разграничаването между двете повишава лоялността и репутацията на марката, както и стимулира продажбите на продукти. Брандирането е съвкупност от дейности, които включват създаване на запомнящ се и различен образ, име, знак, лого, лозунг или марка за представяне на бизнес продукти или услуги. От друга страна, маркетингът е процесът, който обединява една компания и потребителите в опит да обменят продукти и услуги. За да расте една марка, трябва да се проведе агресивен и ефективен маркетинг.

Вижте повече за: ,