Razlika između dihotomije i trihotomije

Jesu li ljudska bića sastavljena od tri dijela tijela koji se sastoje od tijela, duše i duha ili od dijelova tijela koji se sastoje od tijela i duše? To se temelji na različitim teorijama, dihotomiji i trihotomiji. Iako vjerovanja ljudi mogu varirati o sastavnim dijelovima ljudskih bića, razumijevanje razlike između dihotomije i trihotomije je najvažnije.

Šta je dihotomija?

Ovo je biblijsko kršćansko gledište da je čovjek sačinjen od dva dijela, tijela i duha. Ljudi koji vjeruju u trihotomiju vjeruju da fizičko tijelo povezuje ljudska bića sa svijetom. Oni također vjeruju da je duh dio duše koji povezuje ljudska bića s Bogom.

Šta je trihotomija?

To je vjerovanje da se čovjek sastoji od tri dijela, tijela, duše i duha. Vjernici trihotomije vjeruju da fizičko tijelo povezuje ljude sa fizičkim svijetom. Oni također vjeruju da je duša bit bića i da duh povezuje ljude s Bogom.

Sličnosti između dihotomije i trihotomije

  • I jedno i drugo tvrdi da se čovjek sastoji od tijela i duha

Razlike između dihotomije i trihotomije

Definicija

Dihotomija je biblijski kršćanski stav da je čovjek sačinjen od dva dijela, tijela i duha. S druge strane, trihotomija je vjerovanje da se čovjek sastoji od tri dijela, tijela, duše i duha.

Priroda

Strastveni vjernici dihotomije vjeruju da fizičko tijelo povezuje ljudska bića sa svijetom, a duh je dio duše koja povezuje ljudska bića s Bogom. S druge strane, strastveni vjernici trihotomije vjeruju da fizičko tijelo povezuje ljude s fizičkim svijetom, da je duša bit bića i da duh povezuje ljude s Bogom.

Dihotomija vs trihotomija: Tabela za poređenje

Sažetak dihotomije naspram trihotomije

Dihotomija je biblijski kršćanski stav da je čovjek sačinjen od dva dijela, tijela i duha. S druge strane, trihotomija je vjerovanje da se čovjek sastoji od tri dijela, tijela, duše i duha. Dok dihotomija naspram trihotomije pokušava identificirati jesu li duh i duša različiti aspekti ljudske prirode, obje teorije ostaju biblijski vjerojatne.

Najnoviji postovi Tabitha Njogu ( vidi sve )

Više o: ,