Авторски архиви rss

Мариам има магистърска степен по екология и докторска степен по ботаника. В момента тя работи в Института за изследване на горите на Българската академия на науките. Мариам има повече от 10 години професионален опит в научни изследвания и екологични консултации. Тя е работила в среда с нестопанска цел, с печалба и в академичната среда и е консултирала бизнес клиенти и компетентни органи. Основните й професионални интереси са в областта на: Научни изследвания; Писане на уеб съдържание; Екологични консултации.